Finlands Akademi beviljar 640 000 euro för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland

3.4.2023

Finlands Akademi har beviljat 640 000 euro i mobilitetsfinansiering för att inbjuda tio forskare från Ukraina till Finland.

Finländska forskare har tagit sig an en aktiv roll i att hjälpa och stödja forskare från Ukraina. Den finansiering som Akademin reserverat för utlysningen räckte inte till alla 32 ansökningar som lämnades in. Det beslutsfattande organet vid Akademin, sektionen för mobilitetsfinansiering, prioriterade forskare som fortfarande befinner sig i Ukraina och som är mest utsatta på grund av kriget.

Finansieringen är avsedd för de inbjudna forskarnas rese- och levnadskostnader i Finland. Finansieringen beviljas under förutsättning att forskarna har avlagt doktorsexamen och att deras arbete i Ukraina har förhindrats på grund av Rysslands attack.

Finansieringen beviljas till forskningsplatserna för de finländska forskare som inbjudit forskarna från Ukraina. Inbjudarna förbinder sig att hjälpa de inbjudna forskarna i praktiska arrangemang och i frågor som gäller etablering i Finland.

Finlands Akademi publicerar inte namnen på de finländska inbjudarna och de inbjudna forskarna för att deras säkerhet inte ska äventyras. Den beviljade finansieringen visas efter organisation.

Mer information

    Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

    Har du frågor eller synpunkter?