Nio forskare från Ukraina till Finland med finansiering från Finlands Akademi

7.7.2022

Finlands Akademi har beviljat 500 000 euro i finansiering för att inbjuda nio forskare från Ukraina till Finland. De inbjudna forskarna kommer att arbeta i finländska forskningsgrupper som ansökte om finansiering från Akademin för att inbjuda forskarna. De flesta av de ansökande forskningsorganisationerna ansökte om tvåårig finansiering för besöken.

Finansieringen är avsedd för de inbjudna forskarnas rese- och levnadskostnader i Finland. Finansieringen beviljas under förutsättning att forskarnas arbete i Ukraina har förhindrats på grund av Rysslands attack och de behöver fysiskt skydd för att bedriva sin forskning.

Finansieringen beviljas till forskningsplatserna för de finländska forskare som inbjudit forskarna från Ukraina. Inbjudarna förbinder sig att hjälpa de inbjudna forskarna i praktiska arrangemang och i frågor som gäller etablering i Finland.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén, tfn 0295 335 011
  • ledande vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?