USA

Finlands Akademi har två samarbetspartner i USA: National Science Foundation (NSF) och National Institutes of Health (NIH). Akademin förhandlar om samarbetsmöjligheter med bägge organisationerna. Målet är att lansera samarbetsprogram med NSF och NIH under hösten 2020. De forskningsområden där kompetensklustren inom Akademins flaggskeppsprogram verkar har valts som grund för samarbetet.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?