USA

Finlands Akademi har två samarbetspartner i USA: National Science Foundation (NSF) och National Institutes of Health (NIH). Akademin och de amerikanska finansiärerna har kommit överens om att främja forskningssamarbetet mellan Finland och USA under åren 2020–2024. Samarbetet stärks genom finansiering av amerikansk-finländska forskningsprojekt inom de ämnesområden som flaggskeppen inom Finlands Akademis flaggskeppsprogram representerar.

Finansieringen beviljas med mekanismen Lead Agency. Det betyder att den egentliga samarbetsansökan ska inlämnas till en utlysning som den amerikanska finansiären öppnat. Den finländska parten i ansökan lämnar in en parallell version av ansökan i Akademins e-tjänst. Anvisningarna för finländska sökande publiceras på Akademins webbplats.

Under förutsättning att tillräcklig finansiering finns tillgänglig planerar Akademin att anordna två utlysningar per år per US finansierare. De senaste utlysningarna publicerades i november 2022. Nästa utlysningar planeras att tillkännages i slutet av 2023.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?