USA

Finlands Akademi har två samarbetspartner i USA: National Science Foundation (NSF) och National Institutes of Health (NIH). Akademin och de amerikanska finansiärerna har kommit överens om att främja forskningssamarbetet mellan Finland och USA under åren 2020–2024. Samarbetet stärks genom finansiering av amerikansk-finländska forskningsprojekt inom de ämnesområden som flaggskeppen inom Finlands Akademis flaggskeppsprogram representerar.

År 2021 ska samarbetet med NIH testas inom ramen för flaggskeppsprogrammet och samarbetet med NSF inom ICT 2023-programmet. Finansieringen beviljas med mekanismen Lead Agency. Det betyder att den egentliga samarbetsansökan ska inlämnas till en utlysning som den amerikanska finansiären öppnat. Den finländska parten i ansökan lämnar in en parallell version av ansökan i Akademins e-tjänst. Anvisningarna för finländska sökande publiceras på Akademins webbplats.

Mer information

    Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

    Har du frågor eller synpunkter?