USA

Finlands Akademis viktigaste samarbetspartner i USA är National Science Foundation (NSF), National Institutes of Health (NIH) och Department of Defense (DoD). Akademin och de amerikanska finansiärerna har kommit överens om att främja forskningssamarbetet mellan Finland och USA fram till 2029.

Samarbetet stärks genom finansiering av amerikansk-finländska forskningsprojekt inom de ämnesområden som flaggskeppen inom Finlands Akademis flaggskeppsprogram representerar.

Finansieringen beviljas genom mekanismen Lead Agency. Det betyder att den egentliga samarbetsansökan ska inlämnas till en utlysning som den amerikanska finansiären öppnat. Den finländska parten i ansökan lämnar in en parallell version av ansökan i Akademins e-tjänst. Anvisningarna för finländska sökande publiceras på Akademins webbplats.

Under förutsättning att tillräcklig finansiering finns tillgänglig ordnas två gemensamma utlysningar per år per amerikans finansiär. De senaste gemensamma utlysningarna offentliggjordes i november 2022. Nästa finansieringsutlysningar planeras till slutet av 2023.

Finländska forskare kan också ansöka direkt om finansiering från NIH för forskningssamarbete med en amerikansk partner. NIH:s aktuella finansieringsmöjligheter är PA20-183, PA20-184 eller PA20-185. Mer information finns på NIH:s webbplats.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?