I augusti utlyser Finlands Akademi finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång

28.6.2021

Finlands Akademi har anvisat 25 miljoner euro för en utlysning av finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång. Utlysningen öppnar den 11 augusti 2021 och stänger den 8 september 2021. Finansieringsbesluten fattas före slutet av året.

I enlighet med EU:s återhämtningsinstrument och Finlands program för hållbar tillväxt främjar finansieringen forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång. Forskningen ska främja lösningar som hänför sig till koldioxidneutralitet och anpassning till klimatförändringen samt digital teknologi i anslutning till dessa. Målet är att stärka befintliga kompetenskluster och öka kunnandet kring ämnesområdena i fråga.

Finansieringen kan sökas av mångvetenskapliga konsortier som samarbetar med olika aktörer och kunskapsanvändare. Akademin välkomnar ansökningar från alla forskningsområden. Vid beslutsfattandet säkerställs att de projekt som finansieras riktar sig till åtgärder som främjar både grön och digital övergång.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?