Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalojen rahoitushaku avautuu elokuussa

28.6.2021

Suomen Akatemia on osoittanut vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalojen rahoitushakuun 25 miljoonaa euroa vuonna 2021. Rahoitushaku aukeaa 11.8.2021 ja se päättyy 8.9.2021. Rahoituspäätökset tehdään vuoden loppuun mennessä.

EU:n elpymisvälineen ja Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat -rahoituksella edistetään tätä niin sanottua kaksoissiirtymää. Rahoituksella tuetaan tutkimusta, joka edistää hiilineutraalisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja sekä niihin liittyviä digitaalisia teknologioita. Tavoitteena on olemassa olevien osaamiskeskittymien vahvistuminen ja osaamisen kasvattaminen kyseisten aihepiirien ympärillä.

Rahoitusta voivat hakea monitieteiset konsortiot, jotka toimivat yhteistyössä eri toimijoiden ja tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa. Hakemuksia voi jättää kaikilta tutkimusaloilta. Päätöksenteossa varmistetaan, että rahoitettavat hankkeet kohdistuvat sekä vihreää että digitaalista siirtymää edistäviin toimiin.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?