Riitta Maijala (vasemmalla) ja Teija Lahti-Nuuttila (oikealla)

Teija Lahti-Nuuttila ja Riitta Maijala: Tutkimuksen ja yritysten yhteistyö luo hyvän kierrettä

21.6.2021

Suomen TKI-investointien kansallinen tavoite on 4 % bruttokansantuotteesta. Tähän ei päästä ilman merkittävää lisäystä yritysten ja julkisen sektorin investoinneissa. Julkisen sektorin on luotava ympäristö, joka kannustaa laadukkaan tutkimuksen ja yritysten yhteistyöhön sekä rohkaisee yrityksiä TKI-investointeihin.

Suomen tulevaisuus rakentuu osaamisen varaan. Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta luovat liiketoiminnan ja yhteiskunnan kehittämiseen vahvaa osaamispohjaa, jonka avulla voidaan ponnistaa kohti tulevaisuuden kestävää kehitystä, taloudellista kasvua ja hyvinvointia. Tiedeyhteisö luo uniikkia osaamista, jota yritykset tarvitsevat uudistuakseen ja kasvaakseen globaaleilla markkinoilla. Yritykset näkevät tulevaisuuden liiketoiminnoista nousevat tarpeet ja tuovat uusia tutkimushaasteita yhdessä ratkaistavaksi. Yhteistyöllä tutkimustulokset hyödynnetään liiketoiminnassa.

Emme enää elä maailmassa, jossa ensin tehdään perustutkimusta, sitten soveltavaa tutkimusta ja lopuksi lähdetään markkinoille. Dynaamisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken jaetaan osaamista ja kehitetään yhdessä tulevaisuuden ratkaisuja tutkimusyhteisön tuottamaa uusinta tutkimustietoa sekä yritysten teknologista ja liiketoimintaosaamista yhdistämällä. Parhaimmillaan tämä johtaa hyvän kierteeseen.

Ennakoitavuus kannustaa investointeihin

Suomi on Euroopan johtavia maita tutkimuksen ja yritysten välisessä yhteistyössä ja yhteistyömallien kehittämisessä. Osaavat ihmiset, toimiva innovaatioympäristö, infrastruktuurit ja tutkimusalustat mahdollistavat vahvojen osaamiskeskittymien synnyn ja kehittymisen. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä, että yritykset ja osaajat valitsevat Suomen tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Emme saa menettää tätä kilpailuvalttia.

Tutkimus-yritysyhteistyö on vähentynyt viime vuosina huolestuttavasti Suomessa. Tähän ovat vaikuttaneet TKI-investointien ja erityisesti soveltavan tutkimuksen julkista rahoitusta koskevat päätökset. Yritykset tarvitsevat pitkäjänteistä näkymää julkisen sektorin rahoitukseen. Jos julkinen rahoitus on poukkoilevaa, omia investointejakaan ei uskalleta tehdä. Pitkäjänteisyys antaa myös tutkimustyölle kehittämisrauhan ja mahdollisuuden tarttua rohkeasti uusiin tieteellisiin kysymyksiin.

Kumppanuusmallia kehitetään yhdessä

Business Finland ja Suomen Akatemia tekevät tiivistä yhteistyötä suomalaisen TKI-toiminnan kumppanuusmallin kehittämisessä tavoitteena yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kumppanuuksien vahvistaminen.

Business Finland rahoittaa yritysvetoista TKI-toimintaa, jossa yritykset ja tutkimusorganisaatiot kehittävät ratkaisuja kasvaville globaaleille markkinoille. Business Finland tuntee suomalaisen yrityskentän, ja saattaa yhteen eri toimijoita, yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita. Näkemystä markkinoiden tarpeesta saadaan Business Finlandin kansainväliseltä verkostolta. Rahoitus kohdistetaan hankkeisiin, joilla on potentiaalia tuoda runsaasti vientituloja, työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen.

Suomen Akatemia rahoittaa puolestaan kansainvälisesti kilpailukykyistä, tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, vastuullista tutkimusta. Kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa. Suomen Akatemia tukee tiedettä uudistavan osaamispohjan luomista. Tämä hyödyttää niin yrityksiä kuin yhteiskuntaa laajasti.

Kumppanuusmallin pilottivaihe on sisältänyt molempien toimijoiden rahoitusta. Business Finland on rahoittanut esimerkiksi veturiekosysteemejä eli TKI-toimintaan Suomessa investoivia yrityksiä ja niiden ympärille rakentuvia ekosysteemejä. Suomen Akatemia on kohdistanut tutkimusrahoitusta muun muassa lippulaivahankkeille, joilla yhteistyötä yritysten kanssa on jo olemassa ja sitä voidaan yhdessä korkeatasoisen tutkimustyön rinnalla edelleen lisätä. Tutkimusorganisaatioiden merkittävät omat panostukset kertovat vahvasta ja pitkäjänteisestä sitoutumisesta, mikä myös houkuttelee mukaan yrityskumppaneita.

Suomen kestävän kasvun ohjelma nostaa osaamis- ja innovaatiokeskittymiä uudelle tasolle

TKI-rahoituksen merkitys on tunnistettu myös Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa eli Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. Business Finland ja Suomen Akatemia osoittavat ohjelman mukaan TKI-rahoitusta vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseen sekä kumppanuuksien tukemiseen. Tämä vahvistaa aikaisempaa kehittämistä, mutta tuo myös uusia avauksia.

Tänä vuonna Business Finland ja Suomen Akatemia suuntaavat rahoitusta tulevaisuuden avainaloille ja -teknologioille, joilla edistetään vihreää ja digitaalista siirtymää. Tavoitteena on etenkin osaamiskeskittymien ja veturiekosysteemien kehittyminen ja vahvistuminen. Business Finland on jo käynnistänyt veturiyrityksille tarkoitetun kaksivaiheisen haastekilpailun.

Toinen yhteistyöalue on tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurit. Suomen Akatemia tukee kansallisia tutkimusinfrastruktuureja kevään 2021 rahoitushaun pohjalta ja Business Finland puolestaan innovaatioiden kokeilu- ja testiympäristöjä vuoden 2022 rahoitushaussa. Vuonna 2022 Akatemia avaa haun paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen. Yhteisen viestinnän avulla eri hausta piirretään hakijoille synerginen ja selkeä kokonaisuus.

Nyt on aika ajatella isosti ja nostaa Suomi uudelle kasvun tielle. Tutkimus, osaaminen ja innovaatiot ovat tutkitusti tärkein keino elinkeinojen uudistumiseen ja kestävään tuottavuuden kasvuun.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyviä rahoitusmahdollisuuksia esiteltiin Business Finlandin ja Suomen Akatemian yhteisessä tilaisuudessa 17.6.2021.

Lisätietoja hauista ja hakuaikatauluista julkaistaan

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?