Finlands Akademi förnyar bidragsformen för internationell forskarrörlighet

31.8.2020

Finlands Akademi ska under de närmaste åren införa ändringar som påverkar ansökan om mobilitetsfinansiering. Den nya praxisen kommer att gälla alla Akademins partnerländer, dvs. Indien, Japan, Kina och Taiwan samt Tyskland och Ryssland. Syftet med ändringarna är att skapa klarhet i ansöknings- och finansieringsprocessen samt att underlätta mätningen och utvärderingen av mobilitetsfinansieringens genomslag. De första ändringarna syns redan i septemberutlysningen 2020, som öppnas den 1 september, och reformerna fortsätter under de närmaste åren.

Liksom tidigare är mobilitetsfinansieringen avsedd för rese- och levnadskostnader som uppkommer vid forskningsbesök. Finansieringen för den egentliga forskningen måste fortfarande inhämtas från andra källor, eftersom kostnaderna för forskningsutrustning eller -material inte kan betalas ur mobilitetsfinansieringen. Inte heller lön kan betalas ur finansieringen.

Största ändringarna gäller Kina och Indien

I år introduceras en ny modell för den mobilitetsfinansiering som hänför sig till samarbete med Kina. Modellen liknar det samarbete mellan Akademin och tyska DAAD som har genomförts i flera år. Nästa år ska Akademin införa en motsvarande reform också med de indiska finansiärerna.

I och med reformen framhävs ömsesidigheten i de finsk-kinesiska forskningsprojektens rörlighet. Projektparterna och deras mobilitetsansökningar behandlas som motsvarigheter. Både den finländska forskaren och hens kinesiska samarbetspartner ska lämna in en ansökan till sin egen finansiär i enlighet med finansiärens regler. Utan en motsvarande ansökan kommer en ansökan inte att fortskrida i processen ända till beslutsskedet. För att underlätta ansökningsprocessen strävar man efter att öppna utlysningarna samtidigt i Kina och Finland.

Från Akademin kan man ansöka om finansiering för en finländsk parts mobilitetskostnader, och på motsvarande sätt ansöker kinesiska forskare om mobilitetsstöd hos en kinesisk finansiär. Finländska ansvariga projektledare kan ansöka om mobilitetsfinansiering till Kina för två år. Finansieringen är inte ett personligt stipendium, utan den betalas via forskningsorganisationen. Så kan besökskostnaderna för alla finländare (1–5 personer) i projektet inkluderas i en enda ansökan. Vid behov kan flera resor planeras för den ansökta perioden.

Också bedömningen förnyas

I och med reformen kommer sökandena att få ett utlåtande tillsammans med finansieringsbeslutet. I utlåtandet bedöms om ansökan kan finansieras på basis av den vetenskapliga kvaliteten, sökandens meriter och andra faktorer. Utlåtandet ges av det forskningsråd till vilket ansökan riktades.

Coronapandemin och tidigare mobilitetsfinansiering

Om coronapandemin och de resebegränsningar den medför har hindrat genomförandet av den planerade rörligheten, kan Akademin förlänga ett projekt vars finansieringsperiod går ut den 30 juni 2021 eller tidigare. Förlängningen söks via Akademins e-tjänst. Finansieringsperioden kan förlängas högst till den 31 december 2021.

 

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (Indien, Japan, Tyskland och Taiwan), tfn 029 533 5011, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa (JSPS Fellowship, Kina och Ryssland), tfn 029 533 5125, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?