Suomen Akatemia uudistaa kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvia kansainvälisiä liikkuvuusrahoituksia

31.8.2020

Muutoksia liikkuvuusrahoituksen hakukäytäntöihin on tulossa useamman vuoden ajan, ja uudet käytänteet tulevat koskemaan kaikkia sopimusmaita eli Intiaa, Japania, Kiinaa ja Taiwania sekä Saksaa ja Venäjää. Muutosten tavoitteena on selkeyttää haku- ja rahoitusprosessia sekä helpottaa liikkuvuusrahoituksen vaikuttavuuden mittaamista ja arviointia. Ensimmäiset muutokset näkyvät jo 1.9.2020 avautuvassa haussa ja uudistuksia jatketaan lähivuosien aikana. 

Liikkuvuusrahoitus on tarkoitettu tutkimusvierailuista aiheutuviin matka- ja elinkustannuksiin, kuten aikaisemminkin. Varsinaiseen tutkimukseen tarvittava rahoitus on edelleen hankittava muusta lähteestä, sillä liikkuvuusrahoituksesta ei voida maksaa tutkimuslaite- tai -materiaalikuluja. Myöskään palkkaa ei voida maksaa liikkuvuusrahoituksesta.

Suurimmat muutokset Kiinan ja Intian liikkuvuusrahoitushakukäytäntöihin

Kiina-yhteistyöhön liittyvä liikkuvuusrahoitus saa tänä vuonna uuden toimintamallin. Toimintamalli on muodoltaan samanlainen kuin Akatemian ja Saksan DAAD:in välinen yhteistyö, jota on toteutettu jo useiden vuosien ajan. Vastaavanlainen uudistus on myös suunnitteilla ensi vuonna intialaisten rahoittajien kanssa.

Kiina-uudistuksen myötä suomalais-kiinalaisten tutkimushankkeiden liikkuvuudessa korostuu vastavuoroisuus. Hankkeiden osapuolia ja heidän liikkuvuushakemuksiaan käsitellään vastinpareina. Sekä suomalaisen tutkijan että hänen kiinalaisen yhteistyökumppaninsa on jätettävä oman rahoittajansa sääntöjen mukaisesti hakemus omalle rahoittajalleen. Ilman hakemuksen vastinparihakemusta toiselle rahoittajalle osoitettua hakemusta ei viedä käsittelyssä rahoituspäätökseen asti. Hakijoiden työn helpottamiseksi haut Kiinassa ja Suomessa pyritään avaamaan samanaikaisesti.

Akatemialta voi hakea rahoitusta suomalaisen osapuolen liikkuvuuskuluihin, ja vastaavasti kiinalaiset tutkijat hakevat liikkuvuustukea kiinalaiselta rahoittajaltaan. Tutkimushankkeen suomalainen vastuullinen johtaja voi hakea Kiina-liikkuvuusrahoitusta kahdelle vuodelle. Rahoitus ei ole henkilökohtaista apurahaa, vaan sen maksatus kulkee tutkimusorganisaation kautta. Näin ollen yhteen hakemukseen voi sisällyttää hankkeen kaikkien (1-5 henkilöä) suomalaisten vierailukulut. Matkoja voi tarvittaessa suunnitella useampia haetulle ajanjaksolle.

Kaikkien liikkuvuushakemusten arviointi uudistuu

Uudistumisen myötä hakijat tulevat saamaan rahoituspäätöksen mukana lausunnon, jossa arvioidaan hakemuksen rahoituskelpoisuutta tieteellisen laadun, hakijan ansioiden ja muiden seikkojen perusteella. Lausunnon antaa toimikunta, jolle hakemus on osoitettu.

Koronapandemia ja aiemmin myönnetty liikkuvuusrahoitus

Mikäli koronapandemia ja sen aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat estäneet suunnitellun liikkuvuuden toteuttamisen, Akatemia voi pidentää liikkuvuushankkeita, joiden rahoituskausi päättyy 30.6.2021 tai aiemmin. Pidennystä täytyy hakea muutoshakemuksen avulla verkkoasioinnissa. Rahoituskautta voidaan pidentää enintään 31.12.2021 asti.

Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Ulla Ellmén (Intia, Japani, Saksa ja Taiwan), p. 029 533 5011, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Siru Oksa (Japani JSPS Fellowship, Kiina ja Venäjä), p. 029 533 5125, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?