Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning publicerades

12.6.2019

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2019 finns nu tillgänglig på Akademins webbplats på engelska och finska.  Utlysningstexten på svenska publiceras under veckan som börjar 10 juni. Du kan lämna in din ansökan i Finlands Akademis e-tjänst 3–25 september 2019. Ansökningstiden går ut 25 september 2019 kl. 16.15 finsk tid. Utöver bidrag för anställning som akademiforskare och forskardoktor samt finansiering för akademiprojekt, som traditionellt ansöks om i september, kan du även lämna in en preliminär ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor. Ytterligare öppnar vi utlysningar för anställning som klinisk forskare och finansiering för internationell mobilitet.

Under septemberutlysningen 2019 anvisar Akademin 25 miljoner euro med tilläggsfinansiering för att främja den yngre forskargenerationens arbete. Denna finansiering tillhör akademiprojektens finansiering.

Finlands Akademis utlysningstexter är nu mer skräddarsydda

Akademin förnyade sina söktjänster under aprilutlysningen 2019. Utlysningstexter publiceras på webbplatsen listade enligt bidragsform. Mer information om förnyelser finns i aprilutlysningens pressmeddelande.

Under sommaren ska vi förbereda förändringar som gör det lättare för de sökande att använda e-tjänsten (SARA). Forskningsplanen ska ha mer rum för att beskriva forskningen.

Finlands Akademi har förbundit sig vid öppen vetenskap för att främja och bidra till att genomföra vetenskaplig kvalitet, samhälleligt genomslag och ansvarsfull vetenskap. Finlands Akademi förutsätter att akademifinansierade forskningsprojekt binder sig till öppen vetenskaplig publicering och uppmuntrar akademifinansierade forskare att göra sina forskningsdata tillgängliga i ett arkiv som är viktig inom sin egen vetenskapsgren.

Såsom under de föregående åren, ska Akademin organisera infoturnén Ask & Apply tillsammans med universitet och andra forskningsorganisationer. Syftet är att stödja de sökande med ansökningsprocessen. Infoturnéns tidtabell och närmare uppgifter om plats kompletteras senast i början av augusti.

Finansiering som kan sökas i september 2019:

  • Bidrag för anställning som akademiprofessor
  • Akademiprojektsbidrag, alla forskningsområden
  • Bidrag för anställning som akademiforskare
  • Bidrag för anställning som forskardoktor
  • Bidrag för anställning som klinisk forskare
  • Finansiering för internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal
  • Rådet för strategisk forsknings motfinansiering för Horisont 2020

Övrig finansiering som kan sökas:

  • Ansökningar om undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsforskning

Mer information

  • Kontaktpersonerna som nämns i utlysningstexten

Har du frågor eller synpunkter?