Finlands Akademis utlysningstexter är nu mer skräddarsydda

8.3.2019

Utlysningstexter för Finlands Akademis aprilutlysning 2019 har nu publicerats på Akademins webbplats. Finansiering som kan sökas är forskningsinfrastruktur och akademiprogram. Samtidigt förnyar Akademin sina ansökningstjänster. I fortsättningen görs inte längre en traditionell PDF-utlysningstext, utan den finns helt och hållet på webbplatsen. Målet är ännu bättre användbarhet.

Varje finansieringsmöjlighet presenteras på sin egen sida som sin egen utlysningstext. Alla uppgifter som är relevanta för den här ansökningen finns på den här sidan, till exempel

  • vem som kan ansöka om finansiering
  • hur mycket och för hur lång tid har finansiering reserverats i finansieringsmöjligheten
  • hur ska ansökan inlämnas
  • vilka delar som ingår i ansökan
  • hur bedöms ansökan
  • hur kommer ansökningsprocessen att framskrida.

Därtill finns det en länk till bland annat finansieringsvillkoren, som vi önskar att alla sökande läser igenom. Forskningsplatserna har skilda instruktioner som är tillgängliga för alla.

Utlysningstexten kan fortfarande skrivas ut och sparas som PDF. I samband med utlysningstexten finns det ett instruktionsindex som hjälper dig att hitta all väsentlig information gällande ansökningen.

E-tjänster är nu användarvänligare

Även våra e-tjänster har utvecklats baserat på den kundrespons som vi samlade förra året. Strukturen på forskningsplanen har förenklats. Det finns mera utrymme för att skriva den egentliga forskningsplanen när bland annat mobiliteten, ansvariga ledarens avlöning och projektets forskningskostnader har flyttas till egna flikar.

Det är också enklare att ge fullmakt, vilket betyder att någon annan kan läsa eller redigera ansökan. Tjänstens textredigerare har ändrats så att texten är hela tiden likadan som den kommer att vara på den utskrivna PDF-filen. Det är även lättare att skriva matematiska formler. I organisationsspecifika ansökningar, som finansiering för infrastrukturer eller universitetens profilering, är sökanden inte längre en person utan en organisation.

De som har fått ett positivt finansieringsbeslut kan redigera projektets offentliga beskrivning före de mottar finansieringen.

Förnyelserna i e-tjänsterna underlättar även bedömarens arbete. Bedömningsfrågorna är nu direkt kopplade till forskningsplanen.

Utlysningen öppnas som e-tjänst den 2.4. Akademiprogrammets ansökan kan inlämnas 2.–24.4.2019 tills kl. 16.15. Utlysningen för finansiering som beviljas för forskningsinfrastrukturer (FIRI) är öppen 2.4.­–15.5.2019 tills kl. 16.15.

Mer information

  • Förändringar i utlysningstexter: Tiina Petänen, tfn 0295 33 5091, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Akademiprogram: programchefer som nämns i utlysningstexter
  • Forskningsinfrastruktur: vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén, tfn 029 5335 011, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?