Finlands Akademis septemberutlysning pågår som bäst

3.9.2019

Finlands Akademis septemberutlysning pågår som bäst. Du kan ansöka om bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare, finansiering för internationell forskarmobilitet och akademiprojektsbidrag. Även preliminär ansökan för bidrag för anställning som akademiprofessor är öppen. Du kan lämna in din ansökan i Finlands Akademis e-tjänst. Ansökningstiden går ut 25 september 2019 kl. 16.15 finsk tid.

Under septemberutlysningen 2019 riktas tilläggsfinansiering på 25 miljoner euro i akademiprojektsfinansiering för att främja den yngre forskargenerationens arbete. Bedömnings- och beslutsprocess för ansökningarna är samma som ansökningar om akademiprojektsbidrag. Forskningsråden väljer projekt som beviljas tilläggsfinansiering.

Finlands Akademi finansierar forskning på basis av forskningens höga kvalitet, genomslag och förnyelse. Ytterligare förutsätter Finlands Akademi att akademifinansierade projekt publicerar med open access. Forskningsplanen ska beskriva hur projektet beaktar frågor om hållbar utveckling och forskningsetik.

Tydliga anvisningar och utlysningstext for varje bidragsform

Utlysningstexten har förnyats: varje bidragsform har sin egen webbplats där finns bidragsformens kontaktpersoner. Ytterligare har allt material gällande ansökning samlat i Akademins webbplats under Anvisningar A-Ö.

Ansökningsrådgivning fortsätter

Finlands Akademi organiserar ett evenemang för ansökningsrådgivning i Twitter 17 september kl. 14–15.  Akademis experter svarar på frågor med hashtagget #AskApplyChat. Du kan även skicka frågor på förhand. Mer information om ansökningens och bedömningens huvuddrag och grunder finns också i Akademis nya rådgivningsvideor.

Finansiering som kan sökas i september 2019

Övrig finansiering som kan sökas:

Mer information

  • Kontaktpersonerna som nämns i utlysningstexten

Har du frågor eller synpunkter?