RSF:s kompletterande utlysning för programmet Nycklar till hållbar tillväxt – utlysningstexten nu på webben

26.1.2018

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi ska öppna en ny utlysning för att komplettera RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt. Utlysningstexten har nu lagts ut på webben.

Utlysningen har två steg. Det första stegets ansökningstid är 3–25.4.2018. Det andra steget öppnar i juni 2018.

RSF:s finansieringsbudget för den kompletterande utlysningens första finansieringsperiod är 14,5 miljoner euro. RSF kommer sannolikt att finansiera 3–5 konsortier.

Med den kompletterande utlysningen eftersträvas ny, forskningsbaserad kunskap och lösningar för att utveckla produkter och tjänster vid förändringar i konsumtions- och produktionssystem. Det behövs mer forskningskunskap särskilt inom följande teman:

  • förändring och utveckling i förnyande affärsverksamhetsekosystem
  • infrastruktur samt innovationssystem som stöder och förnyar ekonomisk aktivitet
  • institutioner och politiska åtgärder som stöder eller reglerar ekonomisk aktivitet.

Till programmet söks konsortier som sammanför nya kunskapskombinationer som förnyar forskningssamarbetet mellan olika vetenskapsgrenar. Särskilt eftersöks konsortier som kombinerar vetenskapsgrenar där samarbetet har varit mindre, t.ex. teknikforskning och humanistiska vetenskaper eller medicin och miljövetenskaper.

Finansieringstiden inom denna kompletterande utlysning till programmet Nycklar till hållbar tillväxt är fem år. Finansieringen beviljas i två rater (3 + 2 år). I slutet av den första perioden utförs en utvärdering vars resultat avgör projektens fortsatta finansiering.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?