Nycklar till hållbar tillväxt (GROWTH)

Det finländska samhället förmår inte fullt ut ta vara på de möjligheter som globala förändringar medför. Vill man dra nytta av förändring krävs det att samhället, samfunden och individerna har en förmåga att förnya sig. Man borde särskilt främja omställningar av företagsverksamheten, omsättning i praktiken av innovationer och användning av information, dataresurser och kompetens. Utgångspunkten för förnyelse är att det finns starka resurser. I Finland har vi bland annat ett stabilt samhälle, väl fungerande institutioner, kompetens och kunskapsreserver, bildning och rikliga naturresurser.

RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt ska få fram lösningar på frågan om hur samhället, samfunden och individerna ska bli bättre på att ta tillvara, utveckla och samordna sina resurser på nya och hållbara sätt. Ett nytt slags resursanvändning förutsätter såväl tekniska färdigheter och kompetens som i synnerhet en kultur som präglas av vilja och positiv inställning till förnyelse. Till stöd för en hållbar tillväxt och förmåga till förnyelse behövs dessutom en mångsidig kunskapsgrund och framförhållning. Projekten inom programmet förväntas identifiera de möjligheter som förnyelse medför samt analysera förutsättningarna och hindren för förnyelsen på samhällets, gemenskapers och individers nivå.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt

Growing Mind: Educational Transformations for Facilitating Sustainable Personal, Social and Institutional Renewal at the Digital Age (GrowingMind)
Konsortieledare: Kai Hakkarainen, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Tiina Korhonen, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Åbo universitet, Tammerfors universitet

All Youth Want to Rule their World (ALL-YOUTH)
Konsortieledare: Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Reetta Mietola, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet

Projekt från 2018 års kompletterande utlysning:

Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield (SUDDEN)
Konsortieledare: Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Kari Jalonen, Demos Helsinki

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Demos Helsinki, Finlands miljöcentral, Aalto-universitet, Östra Finlands universitet, LUT universitet

Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems (CICAT2025)
Konsortieledare: Leena Aarikka-Stenroos, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Piia Nurmi, Åbo yrkeshögskola

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Åbo yrkeshögskola, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Åbo universitet

New packaging solutions for people, planet and business (Package-Heroes)
Konsortieledare: Ali Harlin, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Interaktionsansvarig: Miitta Eronen, Finlands miljöcentral

Konsortiets sammansättning: Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Finlands miljöcentral, LUT universitet, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi

Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE)
Konsortieledare: Petri Tapio, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Ira Ahokas, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Jyväskylä universitet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, UKK institutet

Mer information

  • programdirektör: vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff, fornamn.efternamn(at)vtt.fi

Har du frågor eller synpunkter?