Täydentävä haku Kestävän kasvun avaimet -ohjelmassa – hakuilmoitus on julkaistu

26.1.2018

Strategisen tutkimuksen neuvosto täydentää Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaa uudella rahoitushaulla. Täydentävä haku on kaksivaiheinen. Aiehaku on avoinna 3.-25.4.2018. Toinen vaihe avataan haettavaksi kesäkuussa 2018.

Nyt haettavalle täydentävän haun ensimmäiselle rahoituskaudelle on varattu rahoitusta 14,5 miljoonaa euroa. Yhteensä rahoitetaan todennäköisesti 3–5 konsortiota.

Täydentävällä haulla tavoitellaan uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja ratkaisuja tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi kulutus- ja tuotantojärjestelmien muutoksissa. Tutkimustietoa tarvitaan etenkin seuraavissa aihepiireissä:

  • uudistuvien liiketoimintaekosysteemien muutos ja kehittäminen;
  • taloudellista toimintaa tukeva ja uudistava infrastruktuuri sekä innovaatiojärjestelmä;
  • taloudellista toimintaa tukevat tai sääntelevät instituutiot ja politiikkatoimet.

Ohjelmaan etsitään uusia osaamisyhdistelmiä kokoavia konsortioita, jotka uudistavat eri tieteenalojen tutkimusyhteistyötä. Erityisesti haetaan aiemmin vähemmän yhteistyötä tehneiden tieteenalojen konsortioita, esimerkiksi tekniikan tutkimuksen ja humanististen tieteiden tai lääke- ja ympäristötieteiden väliltä.

Kasvun avaimet -ohjelman täydentävässä haussa rahoitettavien hankkeiden kesto on viisi vuotta. Rahoitus myönnetään kahdessa jaksossa (3+2 vuotta). Ensimmäisen rahoituskauden lopussa tehdään väliarviointi, jonka perusteella hankkeille voidaan myöntää jatkokausi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?