Akademiprofessorsutlysningen öppnar hösten 2024 i samband med vinterutlysningen

12.6.2024

Finlands Akademis styrelse har vid sitt möte i juni fattat beslut om bidragsformen för anställning som akademiprofessor. Antalet finansieringsperioder begränsas till en och finansieringsperioden förlängs till sex år.

Vid sitt kvällsmöte den 6 juni 2024 diskuterade Finlands Akademis styrelse bidragsformen för anställning som akademiprofessor och dess strategiska mål. Akademins samtliga finansieringsmöjligheter och verksamhet syftar till att stödja Akademins strategi och vision: Modig vetenskap för Finlands och världens bästa.

För att stödja strategin är målet med akademiprofessorsbidraget att säkerställa att vetenskapen förnyas och förnyar, att det uppstår vetenskapliga genombrott och lösningar samt att den högklassiga kompetensen stärks och påverkar. I början av april beslutade Akademins styrelse att vid akademiprofessorer övergå till en modell som bygger på ett enda beslut, med flexibilitet i medelsanvändningen.

Nya riktlinjer om finansieringstiden och antalet finansieringsperioder

Akademins styrelse beslutade vid sitt möte den 6 juni att begränsa antalet finansieringsperioder för en akademiprofessor till en period. Detta kommer att ge fler toppforskare möjlighet att få en akademiprofessur under sin forskarkarriär.

Med denna policy vill styrelsen också stödja vetenskaplig förnyelse. Önskan om att fler forskare skulle ha möjlighet att få finansiering för anställning som akademiprofessor framkom också i många av svaren på Akademins enkäter om bidragsformens utveckling. Begränsningen av finansieringsperioderna träder i kraft från och med den utlysning som öppnas hösten 2024.

Samtidigt förlängdes akademiprofessorernas finansieringsperiod till sex år. Den tidigare finansieringsperioden kommer alltså att förlängas med ett år. Akademins styrelse ville försäkra sig om att det under en akademiprofessur finns tid att bedriva betydande ny forskning och också ansöka om annan finansiering. Styrelsen ansåg exempelvis att det är mycket viktigt att forskare på akademiprofessorsnivå söker mer EU-finansiering. Förlängningen av finansieringstiden och begränsningen av antalet finansieringsperioder förväntas bland annat styra forskarna att ansöka om finansiering från Europeiska forskningsrådet ERC.

Ansöknings- och bedömningsprocessen

Akademiprofessorsutlysningen öppnar hösten 2024 i samband med vinterutlysningen. Ansökan görs i ett steg: forskarna lämnar in sin egentliga ansökan i början av januari 2025. Sökanden måste välja om hen vill ansöka om ett akademiprojektbidrag eller en akademiprofessur, eftersom endast en ansökan kan lämnas in i samma utlysning. Ansökningarna kommer dock att bedömas i två steg: först av de experter som bedömer vinterutlysningens ansökningar, och sedan går de starkaste ansökningarna vidare till bedömningspaneler. Finansieringsbesluten fattas senast i december 2025. Finansieringsperioderna kan inledas den 1 januari eller den 1 augusti 2026.

Information utlysningarna läggs ut på Akademins webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?