Akademiprogram: Nytta av kol (C1 Value), preliminär ansökan

2.4.2019
24.4.2019 kl 16.15 finsk tid
1.1.2020-31.12.2023
Beslutad
  • Utlysningens finansieringsbudget högst 6 miljoner euro
  • Den sökande är en enskild forskargrupp eller ett konsortium

Akademiprogrammet Nytta av kol (C1 Value) tar fram nya lösningar för omvandling av C1-föreningar till råmaterial samt för tillvaratagning av koldioxid. Ett kolneutralt samhälle uppnås inte bara genom att minska koldioxidutsläppen utan också genom att främja lösningar som minskar mängden kolföreningar i atmosfären. Atmosfäriska kolföreningar kan bindas, lagras och utnyttjas t.ex. vid tillverkning av ett flertal kemiska produkter och material. C1-föreningar kan potentiellt utnyttjas som råmaterial i tillverkningen av bränslen, material och kemikalier. Programbeskrivningen ger närmare information om programmets bakgrund, mål, teman och bedömningskriterier. Läs hela utlysningstexten och bedömningskriterierna nedan.

Projektets ansvariga ledare ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Programmet har en total finansieringsbudget på 6 miljoner euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?