Bakgrund

Ändringarna i ansökningstiderna och bedömningen är en del av Finlands Akademis reformprogram, som syftar till att påskynda behandlingen av ansökningar, göra Akademins bedömning och beslutsfattande mer transparent och samtidigt anpassa verksamheten till de tillgängliga resurserna. Som en del av reformprogrammet förnyas också Akademins e-tjänst.

Akademins reformprogram genomförs åren 2023–2024. Avsikten är att den nya e-tjänsten tas i bruk 2025.

Har du frågor eller synpunkter?