Verksamhetsplanens struktur: specialfinansiering för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation

utlysningstexten innan du börjar skriva verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanens maximilängd är tio sidor (konsorieansökan 11 sidor). Typsnittet är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1.      Sammansättning och syfte

1.1.   Partnerskapsnätverkets sammansättning och syfte:

 • Beskrivning av nätverkets forskningsbas
 • Beskrivning av ett lokalt, regionalt eller nationellt betydande, högklassigt kompetenscentrum som partnerskapsnätverket hänför sig till, beskrivning av den sökandes strategi samt andra faktorer som inverkar på nätverkets betydelse med tanke på utlysningens mål
 • Beskrivning av nätverkets medlemmar och motiveringar för sammansättningen. Uppge också ifall medlemmarna är nya samarbetsparter.
 • Syftet med nätverkets verksamhet och de viktigaste målen under finansieringsperioden

2.      Verksamhet

2.1.   Åtgärder, resurser, tidtabell, riskhantering:

 • Beskrivning av konkreta åtgärder, resurser och tidtabeller
 • Nyckelpersoner och deras kärnkompetens
 • Motiveringar till planerade åtgärder och deras mål
 • Beskrivning av genomförandets risker och riskhanteringen

2.2.   Ansvarsfull vetenskap:

3.      Genomslag

3.1.   Partnerskapsnätverkets genomslag:

 • Beskrivning av hur nätverkets verksamhet samlar forskningen och de aktörer som tillgodogör sig denna för att stärka och bredda Finlands kompetensspetsar och öka deras genomslagskraft
 • Beskrivning av hur den planerade verksamheten främjar nätverkande med näringslivet och eventuella andra som utnyttjar forskningen och stärker den högklassiga forskningens samhälleliga genomslag

4.      Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i verksamhetsplanen.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?