Toimintasuunnitelman rakenne – Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen erityisrahoitus (2020)

Toimintasuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Toimintasuunnitelma-välilehdellä. Suunnitelmaa ei voi jättää liitteenä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittamaan toimintasuunnitelmaa.

Toimintasuunnitelman pituus on enintään 10 sivua (konsortiolle 11 sivua),. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa toimintasuunnitelman pituuteen mukaan.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1.     Kokoonpano ja tarkoitus

1.1.  Kumppanuusverkoston kokoonpano ja tarkoitus:

 • Kuvaus kumppanuusverkoston tutkimusperustasta
 • Kuvaus paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti merkittävästä, korkeatasoisesta osaamiskeskittymästä, johon kumppanuusverkosto liittyy, hakijan strategiasta sekä muista tekijöistä, jotka vaikuttavat kumppanuusverkoston merkittävyyteen haun tavoitteiden kannalta
 • Kuvaus kumppanuusverkoston jäsenistä ja perustelut verkoston kokoonpanolle. Ilmoita myös ovatko verkoston jäsenet uusia yhteistyökumppaneita.
 • Kumppanuusverkoston toiminnan tarkoitus ja keskeisimmät tavoitteet rahoituskauden aikana

2.     Toiminta

2.1.  Toimet, resurssit, aikataulu, riskinhallinta:

 • Kuvaus konkreettisista toimista, resursseista ja aikataulusta
 • Keskeiset henkilöt ja heidän ydinosaamisensa
 • Perustelut suunnitelluille toimille ja niiden tavoitteille
 • Kuvaus toteuttamisen riskeistä ja riskinhallinnasta

2.2.  Vastuullinen tiede:                                          

3.     Vaikuttavuus

3.1.  Kumppanuusverkoston vaikuttavuus:

 • Kuvaus siitä, miten kumppanuusverkoston toiminta kokoaa tutkimusta ja sitä hyödyntäviä toimijoita Suomen osaamiskärkien vahvistamiseksi, leventämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi
 • Kuvaus siitä, miten suunniteltu toiminta edistää tiedeyhteisön verkostoitumista elinkeinoelämän ja mahdollisten muiden tutkimuksen hyödyntäjien kanssa ja vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

4.     Lähdeluettelo

 • Tiedot toimintasuunnitelmassa käytetyistä lähteistä
 • Lähdeluetteloa (enintään 2 sivua) ei lasketa toimintasuunnitelman pituuteen mukaan
 • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin toimintasuunnitelmassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?