Komplettering av ansökan

Du kan göra ändringar i och komplettera en inlämnad ansökan i e-tjänsten ända tills ansökningstiden går ut. Kom ihåg att spara ansökan. Om utlysningen ännu är öppen, skickar systemet dig inte en e-postbekräftelse efter att du sparat ansökan på nytt.

Om du efter att ansökningstiden gått ut upptäcker betydande brister i din ansökan ska du omedelbart kontakta oss via vår helpdesk. Kompletteringen beaktas så långt det är möjligt med beaktande av bedömnings- och beslutsprocessen. Du ska inte lämna in eventuella nya bilagor med den s.k. tilläggsuppgiftsfunktionen, eftersom bilagorna i detta fall inte sparas som en del av ansökan.

Efter att du har kompletterat ansökan måste du lämna in den på nytt. Du får en e-postbekräftelse efter att du lämnat in ansökan på nytt.

Vi kan dessutom be dig att komplettera din ansökan. Om du inte kompletterar ansökan inom utsatt tid kan vi besluta att inte behandla den. Se till att din kontaktinformation i e-tjänsten (e-postadress) hålls uppdaterad.

När det gäller konsortieansökan ber vi dig observera att konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan först efter att alla delprojekt har markerat sina ansökningar som färdiga i e-tjänsten. Konsortieledaren kan inom ansökningstiden öppna en färdig ansökan av en konsortiepart på nytt för eventuella kompletteringar.

Läs anvisningarna om konsortieansökan och e-tjänstens anvisningar.

Du ska också omedelbart meddela oss om du efter att ha lämnat in din ansökan beviljas finansiering för samma ändamål från en annan källa.

Har du frågor eller synpunkter?