Hakemuksen täydentäminen

Jätettyä hakemusta voi muokata ja täydentää hakuajan päättymiseen saakka verkkoasioinnissa (SARA). Muista tallentaa (save) hakemus. Tästä jo jätetyn hakemuksen uudelleen tallentamisesta ei tule sähköpostivahvistusta hakuaikana. 

Jos huomaat hakemuksessa hakuajan päätyttyä merkittäviä puutteita, ota välittömästi yhteyttä Akatemian helpdeskin (aka.fi/kysy) kautta. Täydennys otetaan huomioon, jos se on mahdollista hakemuksen arviointi- ja päätöksentekoprosessin kannalta. Uusia liitteitä ei tule jättää niin sanotun lisätietotoiminnon kautta, sillä näin toimitetut liitteet eivät päivity osaksi hakemusta. Kun olet täydentänyt hakemusta, sinun tulee jättää (submit) se uudelleen. Uudelleen jättämisestä saat sähköpostivahvistuksen.

Akatemia voi myös pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Jos hakija ei ole täydentänyt hakemustaan määräaikaan mennessä, hakemus voidaan jättää käsittelemättä (tutkimatta). Hakijan on huolehdittava, että yhteystiedot (sähköpostiosoite) ovat ajan tasalla verkkoasioinnissa.

Konsortiohakemuksen täydentämisessä on otettava huomioon, että yhteisen konsortiohakemuksen jättäminen (submit application) on mahdollista vasta kun kaikki osahankkeiksi ilmoitetut hakemukset on merkitty valmiiksi. Konsortion johtaja voi haun ollessa auki palauttaa osapuolen valmiiksi merkityn hakemuksen takaisin muokattavaksi.

Tutustu myös konsortiohakemuksen ohjeisiin ja verkkoasioinnin ohjeisiin.

Jos saat hakemuksen jättämisen jälkeen muualta rahoitusta Akatemiasta haettuun tarkoitukseen, sinun tulee viipymättä ilmoittaa tästä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?