Ohjeet ja raportointilomakkeet

  RRF-hankkeen maksatus ja hankintojen edunsaajatiedot

  Mikäli Suomen Akatemian rahoittaman RRF-hankkeen maksatuspyyntöön sisältyy hankintoja tai ostopalvelua, on maksatuspyynnön yhteydessä toimitettava Akatemialle alla olevan ohjeen mukaiset tiedot ja asiakirjat. 

  RRF-hankkeen tilintarkastus

  Suomen Akatemian rahoittamien RRF-hankkeiden tulee noudattaa RRF-erityisehtoja. Erityisehtojen mukaan Suomen Akatemia edellyttää kaikilta RRF-hankkeilta tilintarkastusta.

  RRF-hankkeen raportointi

  RRF-hankkeilta edellytetään koko konsortiota koskevaa raportointia. Raportointi toteutetaan Suomen Akatemian verkkoasioinnissa (SARA), konsortion johtajan osahankepäätöksestä löytyvällä raportointilomakkeella. Raportoinnissa käytetään ohjeena Suomen Akatemian Raporttilomakkeen täyttöohjetta (pdf). Täydentävissä ohjeissa ohjeistetaan hankkeita kuvaamaan tietyt osiot komission raportoinnin edellyttämällä tavalla.

  Usein kysytyt kysymykset - UKK

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?