Nytt i Finlands Akademis finansieringsvillkor 1.6–31.10.2023

Följande avsnitt har uppdaterats:

  • 1.1 Tillämpningsområdet för dessa finansieringsvillkor: ”Dessa finansieringsvillkor tillämpas på Finlands Akademis utlysningar som genomförs 1.6.2023–31.10.2023 samt på finansieringsbeslut inom dessa utlysningar.”
  • 5.3 Beaktande av principer för hållbar utveckling: Årtalen för Akademins åtagande till hållbar utveckling har uppdaterats ( 2022–2025).
  • 8.2 Forskningsprojektets kostnader som täcks med Akademins finansiering: Ett förtydligande har lagts till i texten för att specificera vad den beviljade forskningsfinansieringen inte får användas till. (NY)
  • 9.1 Bidrag för anställning som akademiprofessor: Ett exempel har strukits ur texten gällande Marie Skłodowska-Curie-åtgärder.
  • 18. Bestämmelser om forskningsfinansiering lagen om ändring av upphovsrättslagen, 3.3.2023 (263/2023) har lagts till (NY)

Har du frågor eller synpunkter?