Spetsforskningsenheten för slumpmässighet och strukturer

Slumpmässighet och strukturer

Saksman Eero Helsingfors universitet (HU); Hytönen Tuomas (HU); Ilmonen Pauliina Aalto-universitetet (AU); Koskela Pekka Jyväskylä universitet (JU); Kuusi Tuomo (HU); Kytölä Kalle (AU); Lukkarinen Jani (HU); Matomäki Kaisa Åbo universitet (ÅU); Peltola Eveliina (JU); Vihola Matti (JU) och Zhong Xiao (HU)

En väsentlig del i forskningen om slumpmässighet och strukturer är tillämpningar av de senaste framstegen inom matematik samt forskning inom fysik och statistik. Som betydande mål kan nämnas till exempel matematisk modellering av bergstrukturer för den geotermiska energiproduktionens behov samt utveckling av prediktionsnoggrannheten hos koagulation-fragmenteringsmodeller i den banbrytande matematiska atmosfärforskningen.

Spetsforskningsenheten för slumpmässighet och strukturer samlar ledande finländska matematiker och den nya generationens experter i världsklass inom branschen för att främja forskning i slumpmässighet och strukturer. Spetsforskningsenheten siktar på matematiska framsteg i beröringspunkterna mellan probabilistiska metoder, kvant- och konformfältteorier, geometrisk och harmonisk analys, partiella differentialkalkyler och analytisk talteori.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?