Satunnaisuuden ja rakenteiden tutkimuksen huippuyksikkö

Satunnaisuuden ja rakenteiden tutkimus

Saksman Eero Helsingin yliopisto (HY); Hytönen Tuomas (HY); Ilmonen Pauliina Aalto-yliopisto (AALTO); Koskela Pekka Jyväskylän yliopisto (JY); Kuusi Tuomo (HY); Kytölä Kalle (AALTO); Lukkarinen Jani (HY); Matomäki Kaisa Turun yliopisto (TY); Peltola Eveliina (JY); Vihola Matti (JY) ja Zhong Xiao (HY)

Satunnaisuuden ja rakenteiden tutkimuksessa olennaisena osana ovat matematiikan uusimpien edistysaskeleiden sovellukset sekä fysiikan ja tilastotieteen alan tutkimus. Merkittävinä tavoitteina voidaan mainita esimerkiksi kalliorakenteiden matemaattinen mallinnus geotermisen energiantuotannon tarpeisiin sekä koagulaatio-fragmentaatiomallien ennustetarkkuuden kehittäminen uraauurtavassa ilmakehän matematiikan tutkimuksessa.

Satunnaisuuden ja rakenteiden tutkimuksen huippuyksikkö kokoaa yhteen johtavia suomalaisia matemaatikoita sekä alan uuden sukupolven maailmanluokan asiantuntijoita edistämään satunnaisuuden ja rakenteiden tutkimusta. Huippuyksikkö tähtää matemaattisiin edistysaskeliin probabilististen metodien, kvantti- ja konformikenttäteorioiden, geometrisen ja harmonisen analyysin, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden sekä analyyttisen lukuteorian yhtymäkohdissa.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?