Programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029

Spetsforskningsenheter 2022–2029

Finlands Akademi utsåg idag nya spetsforskningsenheter för åren 2022–2029. Inom det nya programmet för spetsforskningsenheter finansieras elva enheter med forskargrupper från sammanlagt elva universitet och forskningsinstitut. 

Har du frågor eller synpunkter?