Spetsforskningsenheten för forskning kring hybridmaterial inspirerade av levande funktioner

Hybridmaterial inspirerade av levande funktioner

Linder Markus Aalto-universitetet (AU); Ikkala Olli (AU); Kostiainen Mauri (AU); Penttilä Merja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (VTT); Priimägi Arri Tammerfors universitet (TU); Ras Robin (AU); Sammalkorpi Maria (AU) och Timonen Jaakko (AU)

Materialen och de möjligheter de erbjuder är centrala inom alla samhällets delområden. Redan nu kan man se att biologin spelar en central roll i utvecklingen av nya framtida material. Biologiska råmaterial erbjuder en naturlig möjlighet till förnyelse och biokompatibilitet, och å andra sidan har de biologiska processer som utnyttjar vattenbaserade processer genom evolutionen utvecklats till att bli mycket effektiva.

Vid spetsforskningsenheten för forskning kring hybridmaterial inspirerade av levande funktioner kombineras biovetenskaper, kemi, fysik och modellering till en ny vetenskap om biologiska material. Enhetens särskilda mål är att skapa material med nya funktionella egenskaper som inspireras av levande funktioner. Till dessa hör till exempel hur strukturerna bildas, hur de växer och anpassar sig samt hur kommunikationen mellan strukturerna sker. Genom att undersöka dessa frågor kan man utveckla helt nya typer av interaktiva material.

Har du frågor eller synpunkter?