Elävien toimintojen innoittamat hybridimateriaalit -huippuyksikkö

Elävien toimintojen innoittamat hybridimateriaalit

Linder Markus Aalto-yliopisto (AALTO); Ikkala Olli (AALTO); Kostiainen Mauri (AALTO); Penttilä Merja Teknologian tutkimuskeskus (VTT Oy); Priimägi Arri Tampereen yliopisto (TAU); Ras Robin (AALTO); Sammalkorpi Maria (AALTO) ja Timonen Jaakko (AALTO)

Materiaalit ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat keskeisiä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Jo nyt on nähtävissä, että uusien tulevaisuuden materiaalien kehittämisessä biologialla on keskeinen rooli. Biologiset raaka-aineet tarjoavat luontaisen mahdollisuuden uudistumiseen ja bioyhteensopivuuteen, ja toisaalta biologiset prosessit ovat vesipohjaisia prosesseja hyödyntävinä kehittyneet evoluution kautta erittäin tehokkaiksi.

Elävien toimintojen innoittamat hybridimateriaalit - tutkimuksen huippuyksikössä yhdistetään biotieteet, kemia, fysiikka ja mallitus uudeksi biologisten materiaalien tieteeksi. Yksikön erityinen tavoite on aikaansaada materiaaleja, joilla on uudenlaisia toiminnallisia ominaisuuksia, ja joiden innoituksen lähteinä ovat elolliset toiminnallisuudet. Näihin lukeutuvat esimerkiksi se, miten rakenteet muodostuvat, miten ne kasvavat ja mukautuvat sekä miten rakenteiden välinen kommunikaatio tapahtuu. Kyseisten kysymysten tutkiminen mahdollistaa täysin uudenlaisten vuorovaikutteisten materiaalien kehittämisen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?