Spetsforskningsenheten för cellmekanik vid biologiska hinder

Cellmekanik vid biologiska hinder: Integrering av krafter och signaler från molekylnivå till vävnadsnivå

Ivaska Johanna Åbo universitet (ÅU); Lappalainen Pekka Helsingfors universitet (HU); Saharinen Pipsa (HU); Vattulainen Ilpo (HU) och Wickström Sara (HU)

Alla människor drabbas då och då av olika infektioner och inflammationer som har samma orsak: funktionsstörningar i de biologiska hindren som skyddar kroppen, såsom de cellager som täcker hudens, lungornas och blodkärlens yta. I allvarliga situationer kan funktionsstörningar i dessa hinder leda till spridning av cancer och störningar i livsfunktionerna. Även om förståelsen av hur de biologiska hindren som bildas av cellskikten fungerar utgör en av hörnstenarna i tryggandet av ett friskt liv, förstår man ännu inte deras funktionsmekanismer tillräckligt väl.

Målet för spetsforskningsenheten för cellmekanik vid biologiska hinder är att utreda hur kroppen styr de biologiska hindrens funktion på både molekyl- och cellnivå samt med avseende på de vävnader som byggs upp av dessa molekyler och celler. Genom att utnyttja denna information undersöker spetsforskningsenheten också hur funktionsstörningar i de hinder som bildas av cellskikten leder till sjukdomar och hur sjukdomar kan behandlas eller till och med förebyggas genom att korrigera funktionsstörningarna.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?