Spetsforskningsenheten för hållbar rymdvetenskap och rymdteknik

Hållbar rymdvetenskap och rymdteknik

Minna Palmroth (Helsingfors universitet, HU), Pekka Janhunen (Meteorologiska institutet), Emilia Kilpua (HU), Jaan Praks (Aalto-universitetet) och Rami Vainio (Åbo universitet)

Rymden håller på att bli en ny megatrend. Det stora antalet satelliter hotar ett hållbart utnyttjande av rymden, eftersom rymdskrot som inte avlägsnats kommer att göra omloppsbanorna obrukbara. En central faktor för uppkomsten av rymdskrot är strålningsförhållandena, som är oförutsägbara på grund av den bristande förståelsen för rymdplasmafysik.

Spetsforskningsenheten för hållbar rymdvetenskap och rymdteknik sammanför Finlands internationella spetskompetens inom rymdplasmafysik och rymdskrot med målet att genomföra ett paradigmskifte inom hållbart utnyttjande av rymden. Enheten har som mål att bygga upp en ny generations strålningstålig nanosatellitsvärm för att bringa förståelsen för strålningsmiljön till en ny nivå och visa dess hållbarhet genom att hämta tillbaka satelliterna till atmosfären.

Spetsforskningsenheten utnyttjar även den senaste experimentella forskningen som möjliggörs av internationella satelliter samt världens bästa modellverktyg för högpresterande datorsystem. Målet för framtiden är att trygga omloppsbanorna med hjälp av högklassig forskning samt att revolutionera experimentell rymdfysik med nanosatelliter.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?