Programmet för spetsforskningsenheter 2018–2025

I Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter för åren 2018–2025 ingår tolv enheter som inbegriper forskargrupper från sammanlagt tolv universitet eller forskningsinstitut.

Har du frågor eller synpunkter?