Spetsforskningsenheten för flervävnadsmodellering

Flervävnadsmodellering

Minna Kellomäki (Tammerfors universitet, TU), Katriina Aalto-Setälä (TU), Jari Hyttinen (TU), Pasi Kallio (TU), Susanna Miettinen (TU) och Susanna Narkilahti (TU)

Spetsforskningsenheten för flervävnadsmodellering skapas på ett gediget, befintligt samarbete och forskargruppernas gemensamma forskningsresultat från forskningsprojektet Människans reservdelar. En ny dimension är att förena kunskap inom teknologiska och biologiska vetenskaper för att utveckla ett nytt body-on-chip-koncept.

Idén bakom konceptet är att skapa nätverk mellan stamcells- eller vävnadskulturer med hjälp av cellodlade blodkärl och nerver. Helheten mäts, analyseras eller kontrolleras av ett datorstyrt nervsystem. Vid forskningen utnyttjas den breda kompetensen inom cell- och vävnadsbiologi, biomaterial, givarteknik, mikrosystem, diagnostisk avbildning och biomodellering hos forskarna inom spetsforskningsenheten.

Spetsforskningsenheten producerar betydande ny kompetens, till exempel förståelse för vävnaders samverkan under odlingsförhållanden, in vitro-byggande av kombinerade vävnader samt styrning av deras funktioner. Med det eftersträvade konceptet, som kombinerar biologi och konstgjorda strukturer, försöker man bland annat effektivisera läkemedelsutvecklingen och ta fram individuella behandlingar.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?