Monikudosmallintamisen huippuyksikkö

Monikudosmallintaminen

Kellomäki Minna, Tampereen yliopisto (TAU); Aalto-Setälä Katriina, TAU; Hyttinen Jari, TAU; Kallio Pasi, TAU; Miettinen Susanna, TAU ja Narkilahti Susanna, TAU

Monikudosmallintamisen huippuyksikkö muodostuu vahvalle olemassa olevalle yhteistyölle ja tutkimusryhmien yhteisille tutkimustuloksille Ihmisen varaosat -tutkimushankkeesta. Uutena ulottuvuutena on yhdistää teknologisten ja biologisten tieteiden osaamista uudenlaisen body-on-chip -konseptin kehittämiseksi.
Konseptin ideana on verkottaa kantasolu- tai kudosviljelmiä toisiinsa soluviljellyillä verisuonituksilla ja hermotuksella. Tietokoneohjattu hermosto mittaa, analysoi ja/tai kontrolloi kokonaisuutta. Tutkimuksessa hyödynnetään huippuyksikön tutkijoiden laajapohjaista osaamista solu- ja kudosbiologian, biomateriaalien, anturitekniikan, mikrosysteemien, kuvantamisen ja biomallintamisen osa-alueilla.

Huippuyksikössä tuotetaan merkittävää uutta osaamista, esimerkiksi ymmärrystä kudosten yhteistoiminnasta viljelyolosuhteissa, yhdistelmäkudosten in vitro -rakentamista sekä näiden toimintojen ohjaamista. Tavoitellulla biologiaa ja keinotekoisia rakenteita yhdistävällä konseptilla pyritään muun muassa tehostamaan lääkeainekehitystä ja tuottamaan henkilökohtaisia hoitoja.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?