Finlands Akademi öppnar utlysning för att främja nyttiggörandet av forskningsresultat

11.4.2024

Finlands Akademi fortsätter sin årliga utlysning för att främja det ekonomiska och samhälleliga nyttiggörandet av forskningsresultat. Bidragsformen Från idéer till lösningar – nyttiggörande av forskning har förberetts genom en pilotutlysning och genomförs med hjälp av den extra finansiering som regeringen har tilldelat för forskning och utveckling. Idén till nyttiggörandet ska härstamma från forskning som tidigare finansierats av Akademin. I år är utlysningen öppen för forskare som ansvarar för akademiprojekt och vars projekts finansieringsperiod går ut mellan 1.1.2023 och 31.12.2024.

Finland har som mål att höja FoU-verksamhetens andel av bruttonationalprodukten till 4 procent fram till 2030. Som en del av detta utlyser Akademin i år finansiering för nyttiggörande av forskning; utlysningen har en budget på 10 miljoner euro för detta år. Utlysningen kompletterar nationella finansieringsinstrument i gränssnittet mellan forskning och innovation och är närmare vetenskaplig forskning än till exempel Business Finlands finansieringsmöjligheter.

Utlysningen går under namnet ”Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning” och genom den beviljas finansiering för mångsidigt nyttiggörande av forskningsrön. Med hjälp av finansieringen uppmuntras forskare till exempel att testa forskningsresultat i praktiska situationer eller att utveckla nya verksamhetsmodeller för att tillgodose näringslivets, den offentliga förvaltningens eller den tredje sektorns behov. Som referenspunkt används Europeiska forskningsrådet ERC:s bidragsform Proof of Concept.

Akademins utlysning öppnar i maj och stänger i juni 2024. Finansieringsbesluten fattas före slutet av november och de finansierade projekten kan inleda sin verksamhet i januari 2025.

Akademin beslutar årligen om utlysningens inriktning. I fjol riktades pilotutlysningen till spetsforskningsenheter och flaggskepp. Akademin finansierade då 20 tvååriga projekt. I år är utlysningen öppen för forskare som ansvarar för akademiprojekt och vars projekts finansieringsperiod går ut mellan 1.1.2023 och 31.12.2024.

Ett infomöte (webbinarium) om utlysningen ordnas den 18 april kl. 13.00.

Mer information

Finlands Akademi
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?