Liikuntatutkimus

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma edistää fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta. Ohjelma tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen, innovatiiviseen ja monialaiseen tutkimukseen.

Liikuntatutkimus tarjoaa tutkittua tietoa, jonka avulla lisätään ymmärrystä ja haetaan ratkaisuja fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyviin yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin haasteisiin. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää fyysisesti aktiivisen elämäntavan ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisäämiseksi sekä huippu-urheilun tuloksellisuuden ja vastuullisuuden parantamiseksi. Ohjelma edistää kansainvälistä ja kansallista tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä vuoropuhelua tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä ja viestintää liikuntatutkimuksen laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Ohjelman puitteissa Akatemia ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tekevät yhteistyötä liikuntatutkimuksen rahoittamisessa ja toiminnan kehittämisessä, jotta eduskunnan asettamat liikuntapoliittiset tavoitteet voidaan liikuntatutkimuksen valtionavustusprosessissa parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa. 

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa avataan vuosittain rahoitushaku. Haut toteutetaan osana Akatemian talvihakua niin että ensimmäinen haku päättyy 17.1.2024.

Ohjelman teemat perustuvat liikunnan toimialalle asetettuihin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. OKM on Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa määritellyt tutkimusmäärärahan suuntaamiselle seuraavat teema-alueet:

  • Fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen
  • Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus
  • Liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisääminen
  • Huippu-urheilun tuloksellisuus ja vastuullisuus

Ohjelman tutkimushankkeiden edellytetään käsittelevän yhtä tai useampaa yllä mainituista teema-alueista. Tavoitteena on rahoittaa eri tieteenaloja edustavia tutkimushankkeita. Yhteistyö eri liikuntatutkimuksen tieteenalojen välillä katsotaan eduksi. Tutkimusrahoituksen suuntaamisessa kiinnitetään huomioita tutkimushankkeiden laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä siihen, millaista relevanssia ja sovellettavuutta hankkeet tarjoavat liikuntapoliittiseen päätöksentekoon.

Kaavio haun toteutuksesta

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119
  • tiedeasiantuntija Rita Rinnankoski-Tuikka, p. 029 533 5096
  • suunnittelija Sanna Hytönen, p. 029 533 5032

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?