Liikuntatutkimus

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma edistää fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta. Ohjelma tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen, innovatiiviseen ja monialaiseen tutkimukseen.

Liikuntatutkimus tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja moneen yhteiskunnalliseen haasteeseen. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kansanterveyden parantamiseksi edistämällä fyysisen aktiivisuuden edellytyksiä sekä ehkäisemällä syrjäytymistä ja liikkumattomuutta. Ohjelma edistää kansainvälistä ja kansallista tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä vuoropuhelua tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä ja viestintää liikuntatutkimuksen laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Ohjelman puitteissa Akatemia ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tekevät yhteistyötä liikuntatutkimuksen rahoittamisessa ja toiminnan kehittämisessä, jotta eduskunnan asettamat liikuntapoliittiset tavoitteet voidaan liikuntatutkimuksen valtionavustusprosessissa parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa. 

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa avataan vuosittain rahoitushaku. Haut toteutetaan osana Akatemian talvihakua niin että ensimmäinen haku päättyy 17.1.2024.

Ohjelman teemat määritellään kulloinkin voimassa olevan OKM:n Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjan mukaan. Nykyinen suunta-asiakirja on voimassa 2020–2024 ja toimii ensimmäisen tutkimusmäärärahahaun pohjana. OKM ja valtion liikuntaneuvosto on asiakirjassa määritellyt tutkimusmäärärahan suuntaamiselle seuraavat teema alueet:

  • Fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen
  • Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus
  • Liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisääminen
  • Huippu-urheilun tuloksellisuus ja vastuullisuus

Ohjelman tutkimushankkeiden edellytetään käsittelevän yhtä tai useampaa yllä mainituista teema-alueista. Tavoitteena on eri tieteenaloja edustavia tutkimushankkeita. Yhteistyö eri liikuntatutkimuksen tieteenalojen välillä katsotaan eduksi.

Kaavio haun toteutuksesta

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119
  • tiedeasiantuntija Rita Rinnankoski-Tuikka, p. 029 533 5096
  • suunnittelija Sanna Hytönen, p. 029 533 5032

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?