Förtroendeorganens kriterier och riktlinjer

Utöver Akademins forskningspolitiska mål har förtroendeorgan sina egna kriterier och riktlinjer som styr deras beslutsfattning. Dessa innehåller bidragsformernas olika betoningar, som beaktas i beredningen av finansieringsbeslut. Dessa kriterier och riktlinjer publiceras på Akademins webbplats före utlysningen öppnar. 

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.