Förtroendeorganens kriterier och riktlinjer

Utöver Akademins allmänna forskningspolitiska mål har våra förtroendeorgan också sina egna kriterier och riktlinjer som styr deras beslutsfattning. Dessa innehåller bidragsformernas olika betoningar, som beaktas då finansieringsbesluten bereds.

Kriterierna och riktlinjerna publiceras på Akademins webbplats före utlysningar öppnas.

Har du frågor eller synpunkter?