Förtroendeorganens kriterier och riktlinjer

Utöver Akademins forskningspolitiska mål har förtroendeorgan sina egna kriterier och riktlinjer som styr deras beslutsfattning. Dessa innehåller bidragsformernas olika betoningar, som beaktas i beredningen av finansieringsbeslut. Dessa kriterier och riktlinjer publiceras på Akademins webbplats före utlysningen öppnar. 

Har du frågor eller synpunkter?