Eurooppa

Suomen Akatemia edistää eurooppalaista tutkimusyhteistyötä ja eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA, European Research Area) rakentamista pääosin kahdella tavalla. Yhtäältä Akatemian asiantuntijat toimivat EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman komiteoissa Suomen edustajina ja informoivat ja tukevat hakijoita puiteohjelman rahoitushauissa. Näitä tehtäviä Akatemia hoitaa tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden ja Business Finlandin kanssa. Toisaalta Akatemia rahoittaa EU:n ja jäsenmaiden rahoittajien yhdessä muodostamia kumppanuuksia, jotka näkyvät tutkijoille temaattisina hakuina.

Akatemialla on Brysselissä yhteinen EU-yhteystoimisto Business Finlandin kanssa. Toimisto pitää aktiivisesti yhteyttä Euroopan komissioon sekä eurooppalaisiin ja suomalaisiin tutkimuskentän toimijoihin Brysselissä.

Horisontti Eurooppa – EU:n tutkimuksen puiteohjelma 2021–2027

Horisontti 2020 – EU:n tutkimuksen puiteohjelma 2014–2020

Muu eurooppalainen yhteistyö 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?