Biodiversa+

Biodiversa+ -kumppanuusohjelma on eurooppalaisista tutkimusrahoittajista ja ministeriöistä koostuva verkosto, joka kehittää luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvää tutkimusohjelma- ja rahoitusyhteistyötä. Sen erityistavoitteena on parantaa päätöksentekijöiden osallistamista sekä lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Suomen Akatemian BTY-toimikunta liittyi verkoston täysjäseneksi vuonna 2016. Akatemian jäsenyys verkostossa lisää suomalaisen tutkijayhteisön kansainvälisiä rahoitus- ja verkottumismahdollisuuksia sekä tukee Suomelle tärkeitä kansallisia ja kansainvälisiä biodiversiteettifoorumeja.

Kumppanuus pyrkii 5 päätavoitteellaan

  1. parantamaan biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden monitorointia Euroopassa,
  2. luomaan tutkittuun tietoon pohjautuvaa, käytännön tietopohjaa nykyisen biodiversiteettikriisin ja sen aiheuttajien torjumiseksi,
  3. vahvistamaan luontoperäisten ratkaisujen ja muiden vastaavien keinojen kehitystä, käyttöä ja arviointia,
  4. tutkimaan biodiversiteetin ja liiketoiminnan yhteisiä mahdollisuuksia ja
  5. tukemaan tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa Euroopan biodiversiteettiä koskevissa politiikoissa.

Biodiversa+ -kumppanuus (2021-2028) aloitti toimintansa lokakuussa 2021 ensimmäisenä Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kumppanuuksista. Kumppanuudessa on mukana yhteensä 74 toimijaa 36 maasta. Suomesta kumppanuuteen osallistuu Akatemian lisäksi myös Suomen ympäristöministeriö (YM). Kumppanuuden kokonaisbudjetti on noin 800 M€, josta valtaosa suunnataan suoraan tutkimushankkeiden rahoitukseen.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen (BTY) toimikunta on tähän mennessä rahoittanut neljästä verkoston aiemmasta hausta 28:aa suomalaishanketta noin 4,3 miljoonalla eurolla. BTY-toimikunta on myös osallistumassa juuri käynnissä olevan BiodivMon-haun rahoitukseen.

Lue tarkemmin Biodiversa:sta täältä.

Lisätietoja:

  • tiedeasiantuntija Harri Hautala, p. 029 533 5019

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?