Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE JPI)

Euroopan unionin neuvosto käynnisti maataloutta, ruokaturvaa ja ilmastonmuutosta koskevan yhteisen ohjelmasuunnittelun lokakuussa 2010.  Agriculture, Food Security and Climate Change FACCE JPI tuo yhteen 24 EU-jäsen- ja assosiaatiovaltiota, jotka sitoutuvat edistämään eurooppalaista tutkimusta kasvavan väestön tarvitseman ruoan sekä rehun, kuitujen ja biopolttoaineiden tuottamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi ilmaston muuttuessa.

FACCE koordinoi kansallisia tutkimusohjelmia ja pyrkii vähentämään tutkimuksen päällekkäisyyttä ja kattamaan tietoaukkoja. FACCE pyrkii myös luomaan Euroopan tason synergioita ja kriittistä massaa näillä tutkimusaloilla. FACCE edistää toiminnallaan myös tutkimusrahoituksen tehokasta hyödyntämistä ja järjestää tutkimushakuja.

FACCEn tutkimusstrategia (Strategic Research Agenda, SRA) toimii tutkimuksen ja innovaation tiekarttana ja ohjaa yhteisen ohjelmasuunnittelun toimintaa kohti tulevaisuutta.

FACCEn hallintoneuvoston (Governing Board) toimintaan osallistuvat maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Akatemia. FACCE-työhön osallistuu tutkijoista ja muista alan toimijoista koostuva verkosto.

Lisätietoja

  • FACCE JPI:n verkkosivut
  • neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen, Maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi 
  • johtava tiedeasiantuntija Jaana Roos, p. 029 533 5151

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?