Joint Programming Initiative on Water challenges for a Changing World (Water JPI)

Water JPI:n missiona on yhdessä mahdollistaa älykkäät veden hallinnan ratkaisut muuttuvassa maailmassa.

Maailman vesistöjä uhkaavat monet tekijät. Kasvava veden tarve ja toisaalta luontoon leviävät erilaiset saasteet uhkaavat ekosysteemejä: vesivarantoja käytetään liikaa, ne ovat epätasaisesti jakautuneet, ja veden laatu heikkenee edelleen. Ilmastonmuutos lisää kuivuutta joillain alueilla ja tulvia toisaalla. Suuriin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja teknologisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää Euroopan laajuista, monitieteellistä lähestymistapaa. Water JPI:n tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys siitä, miten kestävän talouden edellyttämät vesihuoltojärjestelmät Euroopassa ja globaalisti voidaan järjestää.

Euroopan unionin neuvosto käynnisti ohjelmasuunnittelualoitteen, Water JPI – Challenges for a changing world, vesitutkimuksen alalla vuonna 2010. Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 2020, tähän yhteiseen aloitteeseen osallistuu EU:n komission lisäksi 23 jäsenmaata sekä 3 maata tarkkailijoina. Suomi on ollut Water JPI:n jäsen aloitteen alusta saakka. Osallistumista koordinoidaan Suomen Akatemiasta ja lisäksi mukana on kaksi ohjelmaan nimettyä suomalaista asiantuntijajäsentä Helsingin yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta. Akatemian tukena toimii laaja kansallinen sidosryhmä, joka koostuu mm. vesialalla toimivien ministeriöiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajista.

Tutkimus- ja innovaatiostrategiansa mukaisesti aloite parantaa Euroopan vesialan tutkimusagendojen yhteensovittamista tarkoin valituilla toiminnoilla, kuten tutkimushankkeilla, infrastruktuureilla ja tutkijoiden kansainvälisellä yhteistyöllä.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?