Water4All

Water4All - Water Security for all -kumppanuuden tavoitteena on mahdollistaa pitkän aikavälin vesiturvallisuus koko maapallolla. UN-Waterin (2013) määritelmän mukaan vesiturvallisuus on kyky taata kestävä pääsy riittävään määrään hyväksyttävän laatuista vettä elinkeinoille, ihmisten hyvinvoinnille ja kehitykselle. Samalla se on kykyä ehkäistä vesien saastumista ja veteen liittyviä katastrofeja sekä suojella ekosysteemejä rauhan ja poliittisen vakauden ilmapiirissä.

Kumppanuuden tutkimus- ja innovaatioagenda (SRIA) koostuu seitsemästä tutkimusteemasta:

  1. Vesiviisas kiertotalous,
  2. Veteen liittyvät ekosysteemit ja biodiversiteetti,
  3. Kestävä vesienhallinta,
  4. Vesi ja terveys,
  5. Veteen liittyvät infrastruktuurit,
  6. Kansainvälinen yhteistyö (poikkileikkaava teema) ja
  7. Hallinto (poikkileikkaava teema).

Lisäksi hankkeessa tuetaan lisäaktiviteettien (Additional Activities) avulla tutkimusprojektien toimeenpanoa, tutkimustulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Kumppanuuden koordinaattorina toimii ANR (Agence Nationale de la Recherche, Ranska). Suomesta mukana ovat Akatemian lisäksi YM, MMM ja SYKE. Osallistujaorganisaatioita on 79 yhteensä 31 maasta. Lisäksi mukana on kolme EU-laajuista verkostoa.

Lisätietoja:

  • tiedeasiantuntija Laura Forsström, p. 029 533 5041
  • tiedeasiantuntija Vesa Yli-Pelkonen, p. 029 533 5095

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?