AquaticPollutants

AquaticPollutants (“Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources”) on kolmen JPI:n (Water JPI, JPI Oceans ja JPI AMR) yhteishanke, jonka teemana on uusien ja vielä vähän tunnettujen saasteiden ja patogeenien ympäristökäyttäytyminen ja niihin liittyvän antimikrobiresistenssin kehittyminen makean veden ympäristöissä ja meriympäristössä, sekä vaikutukset ekosysteemien ja ihmisten terveyteen. AquaticPollutants käynnistyi tammikuussa 2020. Euroopan komission rahoittaa tätä 26 eri maan yhteisrahoitteista ERA-NET Cofund -hanketta Horizon 2020 -ohjelmastaan vuosina 2020-2024. AquaticPollutants-hankkeeseen osallistuu 32 tutkimusrahoittajaorganisaatiota. Euroopan ulkopuolisista maista ovat mukana Brasilia, Israel, Etelä-Afrikka, Taiwan ja Tunisia.

AquaticPollutants-hankkeessa järjestetään vuonna 2020 tutkimushaku, jonka hakuilmoitus on julkaistu 17.2.2020 AquaticPollutants-verkkosivulla, mitä kautta myös hakemus tehdään. Haun ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä on 18.5.2020. Haku on kaksivaiheinen. Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta osallistuu haun rahoittamiseen 850 000 €:lla.

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?