AquaticPollutants

AquaticPollutants (“Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources”) on kolmen JPI:n (Water JPI, JPI Oceans ja JPI AMR) yhteishanke, jonka teemana on uusien ja vielä vähän tunnettujen saasteiden ja patogeenien ympäristökäyttäytyminen ja niihin liittyvän antimikrobiresistenssin kehittyminen makean veden ympäristöissä ja meriympäristössä, sekä vaikutukset ekosysteemien ja ihmisten terveyteen. AquaticPollutants käynnistyi tammikuussa 2020. Euroopan komissio rahoittaa tätä 32 eri maan yhteisrahoitteista ERA-NET Cofund -hanketta Horizon 2020 -ohjelmastaan vuosina 2020-2024.

AquaticPollutants-hankkeessa järjestettiin vuonna 2020 kaksivaiheinen tutkimushankehaku, josta rahoitettiin 18 kansainvälistä konsortiohanketta, ja kokonaisrahoitus hankkeille on noin 24,5 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta rahoitti kolmea suomalaista osahanketta kolmessa konsortiossa noin 750 000 eurolla:

  1. REWA - Mikrobiresistenssin ja epäpuhtauksien vähentäminen ja analysoiminen luonnonmateriaaleihin pohjautuvissa vesienkäsittelysysteemeissä. Leiviskä Tiina, Oulun yliopisto.
  2. FOREWARN - Älykkään varoitusjärjestelmän kehittäminen uhkaavien kontaminanttien ja patogeenien esiintymisen ja käyttäytymisen arvioimiseksi vesissä. Maunula Leena, Helsingin yliopisto.
  3. AMROCE - Nanomateriaaleihin perustuvat ratkaisut vähentää meriympäristön saastumista. Vuorinen Tommi, VTT Oy.

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?