ERANet RUS

ERA.Net RUS -hanke käynnistyi EU:n 7. puiteohjelman aikana helmikuussa 2009. Sen tavoitteena on lisätä EU:n jäsenvaltioiden ja liitännäisvaltioiden tutkimusrahoitusyhteistyötä Venäjän kanssa. 

ERA.Net RUS -hankekonsortion 28 jäsenorganisaatiota toteuttivat kolme tutkimusrahoitushakua vuosina 2011, 2014 ja 2017. Kaikki haut olivat poikkeuksellisen onnistuneita, minkä takia Euroopan komissio päätti jatkaa ERA.Net RUS (Plus) -hanketta lokakuuhun 2019. Vuonna 2019 konsortio valmisteli neljännen tutkimusrahoitushaun, tällä kertaa konsortion jäsenten kokonaan yhteisesti rahoittamana hankkeena ilman EU:n lisärahoitusta.

Hanke vahvistaa EU-maiden ja Venäjän välistä TKI-yhteistyötä ja ERA-konseptin kansainvälistä ulottuvuutta. Tästä hyötyvät sekä eurooppalaisen tutkimusalueen että Venäjän TKI-toimijat tiedeyhteisö etunenässä. Suomen Akatemia on osallistunut hankkeen valmisteluun alusta alkaen ja kaikkiin neljään hakuun. Hauissa on rahoitettu kymmenittäin yhteistutkimushankkeita eri tieteen aloilta. Jokaisessa tutkimushankkeessa on ollut vähintään kaksi tutkimusryhmää hakuun osallistuvasta EU-maasta ja vähintään yksi ryhmä Venäjältä.

ERA.Net RUS on:

  • Kerännyt tietoa EU:n jäsenvaltioiden ja sen liitännäismaiden TKI-ohjelmista, jotka kohdistuvat Venäjään tai joissa Venäjä on mukana. Näiden ohjelmien tavoitteet, tarpeet, vahvuudet ja haasteet on tunnistettu ja niiden kokemuksia on hyödynnetty ERA.Net RUS -hankkeessa.
  • Generoinut dialogia ERA-alueen ja venäläisten tutkimusrahoittajien ja muiden TKI-toimijoiden välillä.
  • Kehittänyt EU:n ja Venäjän tutkimusrahoittajien tarpeisiin sopivan ohjelmallisen rahoitusmallin yhteistutkimushankkeiden toteuttamiseksi.
  • Järjestänyt neljä tutkimusrahoitushakua vuosina 2011, 2014, 2017 ja 2019.

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?