Biodiversa

Suomen Akatemia liittyi kesäkuussa 2016 Biodiversa-verkostoon. Verkosto kehittää luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvää tutkimusohjelma- ja rahoitusyhteistyötä ja sen erityistavoitteena on parantaa päätöksentekijöiden osallistamista sekä lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Akatemian jäsenyys verkostossa lisää suomalaisen tutkijayhteisön kansainvälisiä rahoitus- ja verkottumismahdollisuuksia sekä tukee Suomelle tärkeitä kansallisia ja kansainvälisiä biodiversiteettifoorumeja.

Vuonna 2021 käynnistyi Horisontti Europan kumppanuus European Biodiversity Partnership: Biodiversa+ (Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth, 2021-2028), johon Suomen Akatemia liittyi. Kumppanuudessa on mukana tällä hetkellä 74 organisaatiota ja 36 maata.

Tutkimusrahoitus

Biodiversa on tähän mennessä rahoittanut 11 kansainvälistä hakua partnereidensa kanssa. Hauista on rahoitettu yli 147 kansainvälistä projektia yhteensä n. 178 M€ edestä.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on mukana rahoittamassa BiodivERsA:n ja Belmont Forum -verkoston 2017-2018 hakua “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services” ERA-NET Cofund. Haun päätavoitteena on edistää biodiversiteetin, sen muutoksiin ja siihen liittyvien ekosysteemipalveluiden tutkimusta skenaarioina. Hausta rahoitettiin vuosien 2018-2019 vaihteessa yhteensä 21 kansainvälistä konsortiota, joissa oli mukana kymmenen suomalaista partneria. Lista rahoitetuista hankkeista löytyy hankkeen verkkosivuilta.

BTY-toimikunta on myös mukana rahoittamassa BiodivERsA-verkoston 2019-2020 hakua “Biodiversity and Climate Change” ERA-NET Cofund. Haun päätavoitteena on edistää tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin kaikissa elinympäristöissä. Hausta rahoitettiin vuosien 2020-2021 vaihteessa yhteensä 21 kansainvälistä konsortiota, joissa oli mukana kuusi suomalaista partneria. Lista rahoitetuista hankkeista löytyy hankkeen verkkosivuilta.

BTY-toimikunta on lisäksi mukana rahoittamassa BiodivERsA- ja Water JPI -verkostojen yhteistä 2020-2021 hakua “Promoting & implementing joint programming to reinforce transnational research for the conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems” ERA-NET Cofund. Tutkimushaulla pyritään erityisesti lisäämään tietoa monitahoisista prosesseista, jotka liittyvät terveiden ekosysteemien suojeluun ja heikentyneiden ekosysteemien ennallistamiseen. Hausta rahoitettiin vuosien 2021-2022 vaihteessa yhteensä 22 kansainvälistä konsortiota, joissa oli mukana viisi suomalaista partneria. Lista rahoitetuista hankkeista löytyy hankkeen verkkosivuilta.

Ajankohtaista

BTY-toimikunta on mukana rahoittamassa Biodiversa+ -kumppanuuden ensimmäistä tutkimushakua ”Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea” Hausta rahoitettiin vuosien 2021-2022 vaihteessa yhteensä 36 kansainvälistä konsortiota, joissa oli mukana seitsemän suomalaista partneria. Lisäksi kaksi partneria rahoitettiin Suomen ympäristöministeriön budjetista. Lista rahoitetuista hankkeista löytyy hankkeen verkkosivuilta.

BTY-toimikunta on myös osallistumassa rahoittajana Biodiversa+ -kumppanuuden toiseen tutkimushakuun ”Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society” Haun ensimmäinen vaihe on päättynyt. Haun sivusto löytyy täältä.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?