BiodivERsA

Suomen Akatemia liittyi kesäkuussa 2016 BiodivERsA ERA-Net Cofund -verkostoon. Verkosto kehittää luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvää tutkimusohjelma- ja rahoitusyhteistyötä, ja sen erityistavoitteena on parantaa päätöksentekijöiden osallistamista sekä lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Akatemian jäsenyys verkostossa lisää suomalaisen tutkijayhteisön kansainvälisiä verkottumismahdollisuuksia sekä tukee kansallisia biodiversiteettifoorumeja, kuten Luontopaneelia, Lajitietokeskusta ja GBIF:iä. BiodivERsA:ssa on mukana 25 maata ja 39 organisaatiota. 

Tutkimusrahoitus

BiodivERsA on tähän mennessä rahoittanut seitsemän hakua partnereidensa kanssa (ml. haku FACCE JPI:n kanssa ja kaksi Cofund-hakua EU:n kanssa). Hauista on rahoitettu yli 70 kansainvälistä projektia yht. n. 180M€ edestä.

Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on mukana rahoittamassa BiodivERsA:n ja Belmont Forum -verkoston hakua “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services” 2017-2018. Haun päätavoitteena on edistää biodiversiteetin, sen muutoksiin ja siihen liittyvien ekosysteemipalveluiden tutkimusta skenaarioina.

Hausta rahoitettiin vuosien 2018-2019 vaihteessa yhteensä 21 kansainvälistä konsortiota, joissa oli mukana kymmenen suomalaista partneria. Lista rahoitetuista hankkeistä löytyy BiodivERsA:n verkkosivuilta.

Näin haet

BTY-toimikunta on mukana rahoittamassa myös BiodivERsA-verkoston hakua “Biodiversity and Climate Change” 2019-2020. Haun päätavoitteena on edistää tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin kaikissa elinympäristöissä.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?