WaterWorks2017

WaterWorks2017 (”Closing the Water Cycle Gao – Sustainable Management of Water Resources”) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä vesivarojen kestävän hallinnan edistämiseksi. WaterWorks2017 käynnistyi tammikuussa 2018. Euroopan komissio rahoittaa tätä 19 eri maan yhteisrahoitteista ERA-NET Cofund -hanketta Horisontti 2020 -ohjelmastaan vuosina 2018-2022. Kaikkiaan hankkeeseen osallistuu 23 tutkimusrahoittajaorganisaatiota. Euroopan ulkopuolisista maista mukana hankkeessa ovat Egypti, Etelä-Afrikka, Israel ja Tunisia.

WaterWorks2017-hankkeessa järjestettiin vuonna 2018 tutkimushaku, jonka teemana oli ”Closing the Water Cycle Gap, Improving Sustainable Water Resources Management”. Rahoitettujen hankkeiden avulla etsitään uusia ratkaisuja veden riittävyyden ja laadun turvaamiseksi globaalisti kehittämällä veden suljetun kierron menetelmiä ja normeja veden uudelleenkäytön vaatimuksille. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monitieteistä tutkimusta, yhteiskunnallista ja taloudellista lähestymistapaa sekä tiivistä yhteyttä loppukäyttäjiin. Teema on tunnistettu Water JPI:n strategisessa tutkimusagendassa (Strategic Research & Innovation Agenda 2.0 THEME 5).

Hausta rahoitettiin 18 kansainvälistä konsortiohanketta, ja kokonaisrahoitus hankkeille on noin 15 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta rahoitti kuutta suomalaista osahanketta neljässä konsortiossa noin 950 000 eurolla:

  1. ATeNaS - Teknologian, luonnon ja yhteiskunnan kytkeminen kaupunkien integroidussa vesien hallinnassa. Furman Eva, SYKE.
  2. EviBAN - Luonnonmukaiset valunnan viivästysmenetelmät kestävässä vesien hallinnassa. Molarius Riitta, VTT Oy & Koivusalo Harri, Aalto yliopisto.
  3. REFORM WATER - Metsätaloustoimenpiteiden sisävesille aiheuttamien vaikutusten vähentäminen. Pumpanen Jukka (koordinaattori), Itä-Suomen yliopisto & Ojala Anne Helsingin yliopisto.
  4. WATERPEAT - Turvemaiden vesitalouden suunnittelun perusta osana kestävää maankäyttöä ja vesien suojelua. Klöve Björn (koordinaattori), Oulun yliopisto.

Lisätietoja:

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?