Ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimuksen akatemiaohjelma (Climate-Synergy) 2022–2023

Ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimuksen akatemiaohjelma (Climate-Synergy) tutkii ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia niin ympäristössä kuin yhteiskunnassa ja etsii ratkaisuja hiilineutraalin tulevaisuuden edistämiseksi. Ohjelma kokoaa yhteen alan tutkimusta tavoitellen monimuotoista vaikuttavuutta aikamme keskeisimmässä kestävyyshaasteessa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on käynnistänyt kaksi uutta tutkimusohjelmaa. Kumpikin ohjelma käsittelee valtioneuvoston lokakuussa päättämää teemaa, joka on oikeudenmukainen vihreä murros. Uudet ohjelmat käynnistyvät syksyllä 2023. Lue ohjelmista lisää STN:n verkkosivuilta

Kokoamalla monin eri hankemuodoin rahoitettua ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimusta samaan ohjelmakokonaisuuteen Suomen Akatemia pyrkii rakentamaan synergioita ja vahvistamaan ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimusta sekä tutkimuksen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus, tutkimukseen perustuva osaaminen ja tieteellisen tiedon käyttö ovat avainroolissa ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Akatemia haluaa tukea Climate-Synergy-ohjelmakokonaisuudella strategiansa mukaisesti laadukasta, uudistuvaa ja vaikuttavaa tutkimusta, edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä lisätä yhteistyöllä ja ohjelmapalveluilla alan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelma tekee myös näkyväksi Akatemian roolia alan tutkimuksen rahoittajana sekä tukee suomalaisia tieteentekijöitä vaikuttamisessa nostaen esille korkeatasoisen tutkimuksen merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimuksen akatemiaohjelman (Climate-Synergy) tutkimus koostuu Suomen Akatemian ja Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston eri rahoitusmuotojen kautta rahoittamista tutkimushankkeista.

Suomen Akatemian hallitus on suunnannut tutkimusrahoitusta Ilmastonmuutos ja terveys ja Hiili hyödyksi -akatemiaohjelmiin. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoiseen tutkimukseen on ohjattu erityisrahoitusta. Euroopan unionin elpymisvälineen ja Suomen kestävän kasvun ohjelman puitteissa rahoitetaan Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalojen tutkimusta. Ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimusta rahoitetaan myös akatemiahanke-, tutkijatohtori-, akatemiatutkija-, huippuyksikkö-,  tutkimusinfrastruktuuri- ja lippulaivarahoituksilla. Lisäksi Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on käynnistänyt strategisen tutkimuksen ohjelmat Ilmastonmuutos ja ihminen, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää.

Climate-Synergy-akatemiaohjelma muodostuu mm. seuraavista parhaillaan käynnissä olevista ohjelmista ja kokonaisuuksista:

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Pilvi Toppinen, p. 029 533 5064
  • suunnittelija Tiina Neuvonen, p. 029 533 5076

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?