Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT)

Suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttavat syvällisesti monet globaalit muutostrendit. Esimerkiksi talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus, ilmastonmuutos ja muut ympäristöuhat sekä pandemiat ja erilaiset uudet terveysuhat sekä demografiset siirtymät ovat muutoksia, joihin suomalaisen yhteiskunnan on osattava sopeutua. Osa muutoksista on ennakoitavissa, mutta samalla on kyettävä reagoimaan myös epätodennäköisiin ja täysin ennakoimattomiin muutoksiin. Sopeutumiskyky on keskeinen osa yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden toimintakykyä. Se luo mahdollisuuksia kestävälle kasvulle ja resurssien tehokkaalle hyödyntämiselle.

STN-ohjelma Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä kehittää ratkaisuja siihen, miten yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden voimavarat ja resurssit sekä niiden uudet yhdistelmät parhaiten tukisivat kokonaisvaltaista sopeutumiskykyä. Tutkimuskokonaisuuksien odotetaan tuottavan sopeutumiskyvyn kehittämisen perustaksi monipuolista tietopohjaa ja siihen perustuvaa ennakointia ja ratkaisuja, joiden avulla ymmärretään paremmin muutoksia ja saadaan välineitä varautua niihin yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Tutkimusryhmät tunnistavat kokonaisvaltaisen sopeutumisen esteitä, kuten institutionaalisia polkuriippuvuuksia ja sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä, sekä kehittävät ratkaisuja, joilla näitä esteitä puretaan.

Hankkeet:

Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin (WISE)  

Konsortion johtaja: Janne Hukkinen, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Paavo Järvensivu, BIOS-tutkimusyksikkö

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, BIOS-tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto

Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt) 

Konsortion johtaja: Anna-Stiina Heiskanen, Suomen ympäristökeskus
Vuorovaikutusvastaava: Mikael Sokero, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Ilmatieteen laitos

Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät - avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA) 

Konsortion johtaja: Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus
Vuorovaikutusvastaava: Kati Berninger, Tyrsky Consulting

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Tyrsky Consulting

Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tueksi (IMPRO) 

Konsortion johtaja: Tiina Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Marko Lähteenmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun yliopisto

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBC-CARBON)  

Konsortion johtaja: Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus
Vuorovaikutusvastaava: Minna Pekkonen, Suomen ympäristökeskus

Konsortion kokoonpano: Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat (MFG 4.0)

Konsortion johtaja: Kari Ullakko, LUT-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Anna Huusko, LUT-yliopisto

Konsortion kokoonpano: LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: erikoistutkija, dosentti Kaisa Korhonen-Kurki, kaisa.korhonen(at)syke.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?