Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoisen tutkimuksen erityisrahoitus

1.9.2020
5.10.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
1.2.2021-30.11.2024
Päätetty

Rahoitushaku on päättynyt ja Akatemian verkkosivut on uusittu 6.10.2020. Jotkut tämän hakuilmoituksen linkit eivät tästä syystä välttämättä toimi. Hakua koskeviin kysymyksiin vastaavat haun yhteyshenkilöt.

  • Keskimääräinen myöntö 1,2 - 1,7 miljoonaa euroa/konsortio
  • Hakijana vähintään kolmen osahankkeen ja tutkimusalan konsortio, jossa on aiempaa tutkimusyhteistyötä ja todennettua vaikuttavuutta
  • Rahoitusta haetaan aiemman tutkimuksen pohjalle rakennettuun tutkimukseen ja tutkimuksen vaikuttavuuden edistämiseen

Haussa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen tähtäävää järjestelmätason tutkimusta ja tehdyn tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämistä. Haun tavoitteena on tukea laadukasta tutkimusta sekä lisätä tutkimuksesta kumpuavaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Rahoitusta voivat hakea laajat, monitieteiset, tutkimusta kokoavat tutkimuskonsortiot. Konsortiossa on oltava vähintään kolme osahanketta kolmelta eri tutkimusalalta (Tutustu tutkimusaloihin. Tutkimusalat on valittava pääluokkien mukaan). Tutkimuskonsortio rakentuu tieteellisesti laadukkaan ja kunnianhimoisen tutkimussuunnitelman ympärille. Haun tarkoituksena on tarjota rahoitusta jo toteutetun tutkimuksen kokoamiseen ja sen pohjalta uuden tutkimuksen tekemiseen samalla lisäten tutkimuksen vaikuttavuutta myös tiedeyhteisön ulkopuolelle. Hankkeilta odotetaan, että vähintään kahdella konsortion osapuolista on aiempaa todennettua tutkimusyhteistyötä sekä tiedeyhteisön ulkopuolista kansallista ja/tai kansainvälistä yhteistyötä tai muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Konsortioiden työn tulee rakentua vahvasti jo olemassa olevaan tutkimukseen, jonka avulla luodaan uusia avauksia, tarkastellaan laajempia järjestelmätasoisia kokonaisuuksia tai syvennetään vahvasti aiempaa tutkimusta.

Hankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla tohtorin tutkinnon lisäksi muuta merkittävää näyttöä tieteellisestä työstä. Yleensä hankkeen johtajana on professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Rahoitusta voivat hakea kolmen tai useamman osahankkeen muodostamat konsortiot.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin Näin käytät rahoitusta -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen PDF-tiedostona alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?