Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY)

Ohjelmassa keskitytään energiaratkaisuihin osana oikeudenmukaista vihreää murrosta. Oikeudenmukaisella vihreällä murroksella viitataan ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin, jotka tukevat yhteiskunnan vakautta ja eri ryhmien mukana pysymistä. 

Lähtökohtana ovat nykyisten kestämättömien kehityskulkujen katkaisemisen ja kriiseihin vastaamisen kannalta välttämättömät yhteiskunnalliset ratkaisut. Käsillä olevat suuret kriisit, kuten ilmastonmuutos ja luontokato sekä niidet yhteydet luonnonvarojen käyttöön erilaisine keskinäisriippuvuuksineen edellyttävät toimenpiteitä, jotka vaikuttavat merkittävästi koko toimintaympäristöömme, elinkeinorakenteeseemme ja elämäntapoihimme. Murroksessa on kyse ympäristöstä ja teknologiasta sekä mittavista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista muutoksista niin paikallisesti kuin globaalisti. Muutosten myötä kysymykset yhteiskunnan vakaudesta ja turvallisuudesta korostuvat ja ennakoinnin tarve kasvaa. Muutokset luovat myös tilaa uudelle. Suomessa voidaan edistää vihreällä murroksella resurssi- ja energiaturvallisuutta sekä vahvistaa yhteiskunnan ja talouden muutosjoustavuutta. Ratkaisut voivat kuitenkin lisätä eriarvoisuutta ja ristiriitoja. Miten tunnistaa kestäviä muutospolkuja, jotka tukevat eri ryhmien mukana pysymistä ja vähentävät eriarvoisuutta? Miten vahvistaa vihreän murroksen oikeudenmukaista toteutumista ja demokraattista hyväksyttävyyttä?

Ohjelmassa keskitytään siihen, miten energiajärjestelmää voidaan kehittää oikeudenmukaisen vihreän murroksen toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelmassa tutkitaan, miten muutokset globaalissa ja eurooppalaisessa toimintaympäristössä haastavat Suomessa tehtäviä energiaratkaisuja ja miten ratkaisuilla voidaan edistää energiaturvallisuutta sekä yhteiskunnan ja talouden muutosjoustavuutta. Ohjelmassa haetaan vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaisia ratkaisuja energiajärjestelmässä tarvitaan ja miten niihin päästään? Miten rakentaa kehityspolkuja tukemaan vihreän murroksen oikeudenmukaisuutta energiaratkaisuissa? Miten energiaratkaisuihin kytkeytyvien resurssien käyttöä tulisi pitkäjänteisesti uudistaa globaalin ja eurooppalaisen toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen? Miten luodaan kannustimia ja poistetaan esteitä muutosten toteuttamiseksi? Ehdotettujen ratkaisujen tulee vahvistaa yhteiskunnan vakautta ja toimintakykyä muuttuvissa olosuhteissa.

Hankkeet:

Polku energiakriiseistä muutosjoustavaan, iskunkestävään ja oikeudenmukaiseen energiajärjestelmään (PHOENIX)

Konsortion johtaja: Jero Ahola, LUT-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Petteri Laaksonen, LUT-yliopisto 

Konsortion kokoonpano: LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT 

Turvallinen ja tasaveroinen energiajärjestelmä isolla aurinkoenergian osuudella (RealSolar)

Konsortion johtaja: Kati Miettunen, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Ritva Salminiitty, Turun ammattikorkeakoulu 

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu

Ratkaisuja energiamurrokseen: Reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä (FLAIRE)

Konsortion johtaja: Eva Pongracz, Oulun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus

Konsortion kokoonpano: Oulun yliopisto Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Suomen ympäristökeskus Helsingin yliopisto 

Yhteensopivat infrastruktuurit ja instituutiot resilientille ja oikeudenmukaiselle vihreälle sähköistymiselle (2IMATCH)

Konsortion johtaja: Pami Aalto, Tampereen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Ulla Saari, Tampereen yliopisto 

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti

Ilmastoystävällinen, perusteltu ja kestävä H2-siirtymä (JustH2Transit)

Konsortion johtaja: Marko Huttula, Oulun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Minna Näsman, Akordi Oy

Konsortion kokoonpano: Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto, Akordi Oy

Lisätiedot

  • ohjelmajohtaja: kehittämispäällikkö Juha Peltomaa, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?