Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY)

Ohjelmassa keskitytään energiaratkaisuihin osana oikeudenmukaista vihreää murrosta. Oikeudenmukaisella vihreällä murroksella viitataan ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin, jotka tukevat yhteiskunnan vakautta ja eri ryhmien mukana pysymistä. 

Lähtökohtana ovat nykyisten kestämättömien kehityskulkujen katkaisemisen ja kriiseihin vastaamisen kannalta välttämättömät yhteiskunnalliset ratkaisut. Käsillä olevat suuret kriisit, kuten ilmastonmuutos ja luontokato sekä niidet yhteydet luonnonvarojen käyttöön erilaisine keskinäisriippuvuuksineen edellyttävät toimenpiteitä, jotka vaikuttavat merkittävästi koko toimintaympäristöömme, elinkeinorakenteeseemme ja elämäntapoihimme. Murroksessa on kyse ympäristöstä ja teknologiasta sekä mittavista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista muutoksista niin paikallisesti kuin globaalisti. Muutosten myötä kysymykset yhteiskunnan vakaudesta ja turvallisuudesta korostuvat ja ennakoinnin tarve kasvaa. Muutokset luovat myös tilaa uudelle. Suomessa voidaan edistää vihreällä murroksella resurssi- ja energiaturvallisuutta sekä vahvistaa yhteiskunnan ja talouden muutosjoustavuutta. Ratkaisut voivat kuitenkin lisätä eriarvoisuutta ja ristiriitoja. Miten tunnistaa kestäviä muutospolkuja, jotka tukevat eri ryhmien mukana pysymistä ja vähentävät eriarvoisuutta? Miten vahvistaa vihreän murroksen oikeudenmukaista toteutumista ja demokraattista hyväksyttävyyttä?

Ohjelmassa keskitytään siihen, miten energiajärjestelmää voidaan kehittää oikeudenmukaisen vihreän murroksen toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelmassa tutkitaan, miten muutokset globaalissa ja eurooppalaisessa toimintaympäristössä haastavat Suomessa tehtäviä energiaratkaisuja ja miten ratkaisuilla voidaan edistää energiaturvallisuutta sekä yhteiskunnan ja talouden muutosjoustavuutta. Ohjelmassa haetaan vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaisia ratkaisuja energiajärjestelmässä tarvitaan ja miten niihin päästään? Miten rakentaa kehityspolkuja tukemaan vihreän murroksen oikeudenmukaisuutta energiaratkaisuissa? Miten energiaratkaisuihin kytkeytyvien resurssien käyttöä tulisi pitkäjänteisesti uudistaa globaalin ja eurooppalaisen toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen? Miten luodaan kannustimia ja poistetaan esteitä muutosten toteuttamiseksi? Ehdotettujen ratkaisujen tulee vahvistaa yhteiskunnan vakautta ja toimintakykyä muuttuvissa olosuhteissa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?