Suomen Akatemia vahvistaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätason tutkimusta

19.1.2021

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoisen tutkimuksen erityisrahoituksen hakuun saapuneista hakemuksista. Kaiken kaikkiaan rahoitusta myönnettiin seitsemälle tutkimuskonsortiolle, joissa on yhteensä 25 osahanketta. Rahoitusta jaettiin kokonaisuudessaan 10 miljoonaa euroa. Kertaluonteinen erityisrahoitus ilmastonmuutostutkimukseen osoitettiin Akatemialle vuoden 2021 talousarviossa.

Rahoitetut tutkimuskonsortiot (pdf) tarkastelevat monipuolisesti, eri tavoin ja eri menetelmin yhteiskunnan sektoreiden kykyä hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Hankkeissa muun muassa tutkitaan ilmastonmuutoksen hillinnän strategioiden toteutettavuutta, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä sekä strategioiden saavuttamiseksi tarvittavia politiikkatoimia. Lisäksi tarkastelukohteina ovat ilmastonmuutos ja skenaariot Suomen sosioekonomisista kehityspoluista tulevaisuudessa sekä kestävät ilmastonmuutoksen hillintästrategiat energia-, maankäyttö- ja materiaalijärjestelmissä. Rahoitetuissa hankkeissa tutkitaan myös ICT-teknologian ilmastovaikutuksia, kestävän ruokajärjestelmän mallia varhaiskasvatuksessa sekä oikeudenmukaista ja tietoon perustuvaa ilmastosiirtymää edistävää puntaroivaa kansalaiskeskustelua. Lisäksi tutkitaan, miten ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimien toteuttamiseen tarvittavia ilmastokompetensseja opitaan ja opetetaan koulutusjärjestelmässä.

”Ilmastonmuutostutkimuksen järjestelmätasoinen tarkastelunäkökulma otetaan rahoitetuissa hankkeissa vastaan todellisena haasteena ja mahdollisuutena ymmärtää tieteellisen tutkimuksen pohjalta laaja-alaisesti ja analyyttisesti yhteiskunnan eri osa-alueiden dynaamisia vuorovaikutuksia. Monitieteisissä hankkeissa yhdistyvät luonnontieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen osaaminen. Lisäksi hankkeiden tutkimus- ja vaikuttavuussuunnitelmissa on kuvattu hyvin tutkimuksen moninaiset vaikuttavuustoimet ja niistä syntyvät vaikuttavuuspolut”, rahoituspäätöksiä tehneen jaoston puheenjohtaja, Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan varapuheenjohtaja, Leena Paavilainen toteaa.

”Tutkimuksen merkitys ilmastonmuutoksesta aiheutuvien haasteiden ratkaisemisessa on suuri. Nyt rahoitetut hankkeet kokoavat yhteen olemassa olevaa tutkimustietoa ja -osaamista tavalla, joka luo uusia ulottuvuuksia ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten hahmottamiseen. Korkeatasoinen tutkimus tuottaa tietoa sekä ilmastonmuutoksen hillintään että siihen sopeutumiseen tähtäävään päätöksentekoon”, Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala jatkaa.

Akatemia sai järjestelmätasoisen ilmastonmuutostutkimuksen haussa lokakuussa 2020 yhteensä 51 konsortiohakemusta, joissa oli yhteensä 180 osahanketta. Hakemukset arvioitiin kahdessa asiantuntijapaneelissa. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota sekä tutkimuksen tieteelliseen laatuun että yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen rahoitusmuodon tavoitteiden mukaisesti.

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoisen tutkimuksen rahoitukseen 10 miljoonaa euroa

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?